MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ ASD

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 15 maja 2021 – 30 listopada 2021

Grupa docelowa: 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec 

herb_1300

– dotacja w wysokości 2000,00 zł

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i  młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec.

Uczestnikami zadania, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania, jest 3-je dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu. Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą: terapię integracji sensorycznej (SI, zajęcia indywidualne – 18 godz.) oraz terapię umiejętności społecznych (TUS, zajęcia w grupie – 11 godz.).

Oddziaływania podejmowane w ramach projektu w formie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych stanowią uzupełnienie dla wysiłków podejmowanych w ramach zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych realizowanych z inicjatywy rodziców beneficjentów zadania.

Dodatkowo realizacja działań przewidzianych projektem nabiera w tym roku szczególnego znaczenia z uwagi na uwarunkowania wynikające z pandemii, która w 2020 roku spowodowała znaczne ograniczenia w dostępie do zajęć szkolnych i terapeutycznych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności z autyzmem/ASD z problemami komunikacyjnymi, zaburzoną zdolnością nawiązywania relacji społecznych, a także ograniczonymi, sztywnymi i stereotypowymi wzorcami zachowań ten okres wielu zmian, dystansu społecznego czy wręcz unikania kontaktów z otoczeniem jest niewymownie trudny. Patrząc na czas epidemii z poziomu potrzeb terapeutycznych naszych podopiecznych widzimy ogromną potrzebę zintensyfikowania oddziaływań terapeutycznych celem zahamowania regresu umiejętności, który co szczególnie należy podkreślić odnosi się niemal do każdego obszaru funkcjonowania, co wynika ze specyfiki autyzmu/ASD.

Tegoroczna edycja zajęć terapeutycznych pn. MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE  realizowanych przy wsparciu Gminy Chełmiec jest już 7 cyklem zajęć wspierających rozwój dzieci z ASD z terenu Gminy. Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą realizację 29 godzin zajęć terapeutycznych, które będą miały charakter indywidualny (18 godz. po 45 min. – terapia integracji sensorycznej) oraz grupowy (11 godz. po 60 min. – terapia umiejętności społecznych), a ich uczestnikami będzie 3 dzieci z ASD z terenu Gminy Chełmiec.

Proponowane przez nas w ramach projektu zajęcia realizowane są z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej, stąd będą one dla ich beneficjentów bezpłatne.