Wspinaczka ściankowa oraz VI Integracyjne Zawody Wspinaczkowe (2018)

Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób, których dotyczą. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie w wielu obszarach życia społecznego. Realizacja wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) to zatem konieczność.

Jednocześnie przy właściwym wsparciu, osoby z autyzmem mają szanse stać się „najlepszą wersją siebie” – jak najbardziej samodzielną, każda na miarę swoich możliwości.

Wspinaczka ściankowa wymaga solidnego przygotowania – rozwoju sprawności fizycznej, a także intensywnego myślenia (mądry ruch) – wizja celu i jego osiągnięcia wg przemyślanej ścieżki dojścia. Zawody sportowe stanowią z kolei okazję do zaprezentowania wypracowanych umiejętności, a także do integracji środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami – wspólnego spędzenia czasu, zagospodarowanego w sposób atrakcyjny i w ramach zdrowej rywalizacji.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej dzięki otrzymywanemu dofinansowaniu realizujemy z powodzeniem już od wielu lat i cieszą się one dużym zainteresowaniem, będąc dla ich uczestników atrakcyjną formą zajęć sportowych. Zajęcia te obok funkcji rozwijania sprawności fizycznej i zręczności, mają również pozytywny wpływ na rozwój w wymiarze osobowym – uczą pokonywania strachu, dyscypliny oraz zachowań związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za drugą osobę. Wspinaczka ściankowa sprzyja również usprawnieniu motoryki tzw. małej i dużej, ćwiczy celowość ruchową i rozwija umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Tym samym zajęcia te służą poprawie sprawności fizycznej naszych podopiecznych, a także korygowaniu wad postawy. Sam ruch na wysokości wywołuje również silne emocje wpływając na zdolność pokonywania własnych lęków i obaw (strachu), a także mobilizuje do intensywnego myślenia (mądry ruch), ucząc radzenia sobie w trudnych sytuacjach (dokonywania wyborów).

Nasza Fundacja realizując swoje cele statutowe już od przeszło 22 lat podejmuje działania  ukierunkowane na wszechstronną pomoc osobom z autyzmem. Wśród nich znalazła się również inicjatywa corocznie organizowanego turnieju z zakresu wspinaczki ściankowej (sportowej). I tak – tegoroczne Integracyjne Zawody Wspinaczkowe będą już VI edycją tego projektu. Zdobyte przez ten czas doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu o dużej potrzebie organizacji tego typu wydarzeń, które dostarczają ich uczestników wiele satysfakcji, jednocześnie mobilizując do ciągłego podnoszenia własnych umiejętności (pracy nad sobą).