Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Nazwa projektu: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Termin realizacji: 14.05.2018 – 05.12.2018 r.

Grupa docelowe: osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji  Miasta Nowego Sącza – dofinansowanie na kwotę 5000,00 zł (60% wartości realizowanego zadania)