Aktywni mimo autyzmu

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Krótko O projekcie

Gimnastyka z elementami masażu wsparciem rehabilitacji społecznej osób z autyzmem – to główne zadanie i istota tego projektu.

Aktywni mimo autyzmu jest kontynuacją realizowanego w okresie 01.04.-29.06.2012 projektu Aktywni z autyzmem – gimnastyka z elementami masażu wsparciem procesu rehabilitacji osób z autyzmem, którego założenia okazały się bardzo owocne i przyniosły wymierne korzyści dla dzieci biorących w nim udział.

Gimnastyka stanowi doskonałą formę zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie społeczne dzieci z autyzmem, ale także dzieci z inną niepełnosprawnością. Obejmuje ona specjalnie przygotowany zestaw ćwiczeń, które łączą w sobie dużo elementów ruchu i stymulacji nadwrażliwości dotykowej – poprzez zastosowanie elementów masażu, co jest szczególnie ważne w kontekście zaburzeń w odbiorze tego bodźca.

Gimnastyka prócz czynnika poznawania możliwości własnego ciała (samoświadomość), pozwala także na poznawanie przestrzeni wokół siebie, co dla osoby z autyzmem jest nie lada wyzwaniem, bowiem przestrzeń szczególnie ta ciasna i ta duża stanowi ogromny problem – budzi w niej lęk i „ucieczkę” we własny „bezpieczny świat”.

Ćwiczenia wdrażają także do rozwijania kontaktów z innymi ludźmi, budowania relacji i więzi. Ponadto ruch to bardzo dobry (terapeutyczny) sposób na rozładowanie złych emocji i frustracji, działa „oczyszczająco” i relaksacyjnie – i to niezależnie czy mamy do czynienia ze zdrowym czy chorym.

Ruch dla osoby z autyzmem pełni jeszcze jedną ważną rolę – pomaga w podtrzymywaniu świadomości samego siebie, bowiem jego brak powoduje zanikanie świadomości kształtów, konturów i struktur własnego ciała.

Weź udział w projekcie

Zajęcia w ramach projektu maja charakter bezpłatny dla beneficjentów – zgodnie z naszą dewizą bezinteresownej i bezpłatnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Adresatami zadania są głównie dzieci z autyzmem i cechami sprzężonymi oraz dzieci z inną niepełnosprawnością z terenu powiatu nowosądeckiego i powiatów sąsiednich – głównie gorlickiego oraz limanowskiego.

Co ważne miejscem realizacji zajęć może być miejsce zamieszkania dziecka – dotyczy to głównie dzieci zamieszkałych na terenie powiatów sąsiednich.

Ze względu na przewidzianą w projekcie ilość godzin zajęć (60 godz.) liczba dzieci mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia do projektu realizowane są w okresie do 15 września br. poprzez kontakt:

tel. (18) 449 05 10, kom. 664 313 069

e-mail: j.krzeszowiak@mada.org.pl

Pamiętaj, że prócz specjalistycznej terapii ważnym elementem pracy z dzieckiem autystycznym jest jego najbliższe otoczenie – dom, gdzie z wykorzystaniem oferowanych przez nas zajęć możesz je powoli wszak skutecznie rehabilitować.

„Walka z autyzmem to często małe kroki prostymi metodami”