Aktualności Dorosły z autyzmem

16.04.2018

Zajęcia sportowe – wspinaczka ściankowa dla osób z autyzmem/ niepełnosprawnych z Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa projektu: Zajęcia sportowe – wspinaczka ściankowa

Okres realizacji: 16.04 – 30.11.2018 r.

Grupa docelowe: 10 osób niepełnosprawnych

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 742,00 zł

Zajęcia sportowe-wspinaczka ściankowa to projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Działania projektowe w postaci zajęć z zakresu wspinaczki ściankowej (sportowej) dedykowane są osobom z autyzmem/ niepełnosprawnym w ramach wsparcia ich aktywności fizycznej oraz usprawnienia ruchowego. Dzięki swojej specyfice korzystnie będą wpływać na kondycję fizyczną uczestników zadania – sprzyjać będą usprawnieniu motoryki ciała, ćwiczeniu celowości ruchowej i rozwijaniu umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Pokonywanie trasy wspinaczkowej pozwala na poprawę sprawności fizycznej, a także przyczynia się do korygowania wad postawy. Ponadto  zajęcia te poprzez ćwiczenia izometryczne doskonale wpływają na zamianę tkanki tłuszczowej na masę mięśniową (szczególnie ważne u osób z nadwagą), a u osób ze słabo rozwiniętymi mięśniami pomagają te mięśnie wzmocnić.

Pokonywanie trasy wspinaczkowej wpływa na sprawność fizyczną i wyrabia siłę, a także mobilizuje do intensywnego myślenia (mądry ruch) ucząc także sprytu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach (dokonywania wyborów). Ponadto zajęcia na ściance wspinaczkowej uczą pokonywania strachu, wyzwalają często tłumione emocje – przez co rozładowują agresję, a także uczą dyscypliny oraz zachowań związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za druga osobę.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej stanową również ważny trening przygotowawczy do turniejów wspinaczkowych, w których nasi podopieczni biorą aktywny udział. W tym roku przyznane dofinansowanie pozwala na realizację ok. 12 godz. zajęć, w których weźmie udział 10 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Zajęcia przeprowadzone zostaną na ściance wspinaczkowej Boulder-Zone w Nowym Sączu.