Aktualności Dorosły z autyzmem

30.06.2014

Zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji zarówno Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Powiat Nowosądecki/, jak i Miasta Nowego Sącza nasza Fundacja w tym roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

Wycieczka 2-dniowa do Jadownik Mokrych, która przeprowadzona została w dniach 30-31 maja 2014 roku i wzięły w niej udział 32 osoby – w tym 14 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzicami oraz 4 -osobową grupą terapeutów. Wycieczka zorganizowana została w formie wyjazdu rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
W programie wyjazdu znalazły się m. in.:

* zakwaterowanie i pobyt w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych
* zajęcia na basenie – trening i nauka pływania
* sesje w grocie solnej
* trening z jazdy konnej
* wycieczki i zwiedzanie okolicy – w tym przejazd bryczkami

Wycieczka dostarczyła jej uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. Wspólny aktywny wypoczynek był doskonałą okazją do oderwania się od codziennych rutynowych zajęć – tak dla rodziców jak i ich niepełnosprawnych dzieci. Natomiast obecność terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi pozwoliła również na wzmocnienie efektów terapeutycznych wyjazdu.

Wycieczka do Jadownik Mokrych zrealizowana została przez naszą Fundację przy wsparciu finansowym ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

Wycieczka do Szczawnicy, która również już została przeprowadzona tj. w dniu 24 czerwca 2014 roku i wzięło w niej udział 17 osób  – w tym 8 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z rodzicami i nauczycielami/ terapeutami ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu. Szczawnica wraz ze swoimi licznymi atrakcjami przyrodniczymi i infrastrukturą turystyczną była dla naszych Podopiecznych miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i doświadczeniem wycieczki krajoznawczej – turystyka i rekreacja w zakresie poznawanie lokalnych atrakcji turystycznych.

Wycieczka do Szczawnicy zrealizowana została przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej dla grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem realizowane od połowy maja 2014 roku. Zajęcia odbywają się w pobliskim Ośrodku Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej, gdzie uczestnicy zajęć (15-osobowa grupa) ćwiczą dotychczas nabyte umiejętności w zakresie jazdy konnej i nabywają nowe poprzez doskonalenie techniki w zakresie jazdy konnej. Jednocześnie zajęcia te obok rozwoju w obszarze kultury fizycznej i sportu, dostarczają ich uczestnikom również korzyści w wymiarze terapeutycznym, co sprawia że zajęcia te mają kompleksowe oddziaływanie –  szczególnie w odniesieniu do osób z autyzmem, w związku ze specyfiką tego schorzenia i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki realizowane od połowy maja 2014 roku. W zajęciach bierze udział 13-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem. Część zajęć realizowana jest przy udziale wykwalifikowanego instruktora pływania, dzięki czemu dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach zyska fachowy instruktarz w zakresie nauki pływania. Pływanie, a także masaż wodny wpływają na ogólna kondycję, poprawiają sprawność ruchową, a także po prostu stanowią ciekawą i lubianą formę rekreacji i wypoczynku. Środowisko wodne dzięki swoim właściwościom (odciążenie, rozluźnienie, zmniejszenie tarcia, opór) ma wszechstronne zastosowanie, a ćwiczenia w wodzie stanowią doskonałe uzupełnienie podstawowej terapii i rehabilitacji.

Zajęcia na basenie – nauka i trening pływacki realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

Zajęcia basenie

Zajęcia na ściance wspinaczkowej – zajęcia sportowe dla 25-osobowej grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem realizowane od połowy maja 2014 roku. Zajęcia z zakresu wspinaczki ściankowej przeprowadzane są na profesjonalnej ścianie wspinaczkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 34. Zajęcia prowadzą instruktorzy z Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu – profesjonaliści z zakresu wspinaczki, którzy jednocześnie czuwają nad bezpieczeństwem przeprowadzanych zajęć. Zajęcia te obok funkcji rozwijania sprawności fizycznej i zręczności, mają również pozytywny wpływ na rozwój w wymiarze osobowym – uczą pokonywania strachu, dyscypliny oraz zachowań związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za drugą osobę. Wspinaczka ściankowa sprzyja również usprawnieniu motoryki tzw. małej i dużej, ćwiczy celowość ruchową i rozwija umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Tym samym zajęcia te służą poprawie sprawności fizycznej naszych podopiecznych, a także korygowaniu wad postawy. Sam ruch na wysokości wywołuje również silne emocje wpływając na zdolność pokonywania własnych lęków i obaw (strachu), a także mobilizuje do intensywnego myślenia (mądry ruch), ucząc radzenia sobie w trudnych sytuacjach (dokonywania wyboru).

Zajęcia na ściance wspinaczkowej realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe – jednodniowa impreza sportowa będąca uzupełnieniem oferty sportowej dla osób niepełnosprawnych o ciekawą dyscyplinę sportową, wymagającą solidnego przygotowania i dużej sprawności fizycznej. Zawody wspinaczkowe przeprowadzone zostaną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, gdzie mieści się profesjonalna ścinka wspinaczkowa. Zawody od strony obsługi technicznej prowadzić będą instruktorzy z Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu – profesjonaliści z zakresu wspinaczki, którzy jednocześnie czuwać będą nad bezpieczeństwem przeprowadzanych zawodów. Realizacja zawodów planowana jest na wrzesień, a w ich przygotowanie bezpośrednio angażuje się kadra prowadzonego przez naszą Fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej.

II Integracyjne Zawody Wspinaczkowe realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.

Ponadto nasza Fundacja była współorganizatorem Zawodów pływackich dla niepełnosprawnych – „II Igrzysk Pływackich dla Niepełnosprawnych”  przeprowadzonych 17 czerwca 2014 roku na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Nowym Sączu. Zawody pływackie stanowiły podsumowanie całorocznej pracy i treningów pływackich osób niepełnosprawnych – uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy umiejący pływać mogli się zmierzyć na dł. 25 m stylem dowolnym. Dopuszczalnym było pływanie z pomocą sprzętu np. deski, makaronu itp. W zawodach wzięli udział również uczestnicy prowadzonego przez naszą Fundację WTZ, którzy startowali zarówno na dystansie 25 m, jak i w sztafecie. W obydwu kategoriach nasi podopieczni zdobyli zasłużone, wypracowane 3 miejsce.

Zawody pływackie_kliknij tutaj i tutaj