Aktualności

6.03.2014

Wyjazd na Zieloną Szkołę nad Morzem 8-15.06.2014

Wyjazd na Zieloną Szkołę nad Morzem to integracyjny wyjazd grupy dzieci z autyzmem wraz z rodzinami i terapeutami w okresie od 8 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r. Wycieczka realizowana jest częściowo również przy naszym udziale poprzez dofinansowanie do kosztów wyjazdu dla 6 naszych podopiecznych z Zespołu Szkół w Chełmcu.

Organizatorem wyjazdu jest Pan Piotr Pawlikowski licencjonowany przewodnik mający wieloletnie doświadczenie w realizacji Zielonych Szkół dla dzieci.

Wyjazd w nowe nieznane środowisko będzie szczególnie dla dzieci ciekawym doświadczeniem również w wymiarze terapeutycznym, bowiem stworzy warunki do pokonywania barier wynikających z ich niepełnosprawności:

  • będą miały możliwość nabycia, utrwalenia umiejętności z zakresu samoobsługi, samodzielności
  • wyjazd w nowe miejsce w przyjaznej atmosferze i ze znaną sobie grupą osób stworzy warunki do rozwinięcia przez osoby z autyzmem umiejętności w zakresie komunikacji
  • pobyt nad morzem stworzy możliwość wielozmysłowego poznania nowego środowiska a oddziaływanie takich bodźców jak m. in. szum fal, ruch wody, piasek przyczyni się do regulowania procesów integracji sensorycznej, co dla osób z autyzmem stanowi poważny problem

 Program rekreacyjno-turystyczny wyjazdu na Zieloną Szkołę obejmuje:

  • wycieczka objazdowa wokół Zalewu Wiślanego: Frombork – muzeum Kopernika, wieża, katedra, dzwonnica, planetarium, starówka,
  • rejs statkiem,
  • muzeum bursztynu w Stegnie,
  • pobyt na plaży,
  • ogniska, dyskoteki, gry i zabawy, plac zabaw, boisko sportowe.

Obecnie istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia udziału w wycieczce. Informacje i zapisy na wyjazd należy kierować do Pani Dagmary Salamon pod numerem tel. 662 292 538