Aktualności

19.02.2016

Tysiące powodów do przekazania 1%

Szacuje się , iż w Polsce żyje obecnie 60 tys. osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) – są to dane szacunkowe ze względu na brak precyzyjnych danych statystycznych, jednak obrazują znaczny, bo aż dwukrotny wzrost częstotliwości ich występowania w stosunku do danych z 2000 r.

Autyzm staje się doświadczeniem coraz większej liczby osób. W skali światowej wg różnych szacunków przyjmuje się, że autyzm dotyka średnio 1 dziecko na 100 – w Polsce skala ta przybiera proporcje 1 na 300. Co bardzo charakterystyczne, autyzm  3-4 razy częściej dotyka chłopców.

Wspieraj! Co najmniej 60 tys. powodów do przekazania 1 % podatku

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA jako Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000006079 uprawniona jest do otrzymywania 1% podatku, który przeznacza na realizację działań pomocnych kierowanych do Podopiecznych Fundacji – osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

W ramach prowadzonej działalności staramy się uwzględniać wszystkie obszary potrzebne do harmonijnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem, w tym obszar terapii, rekreacji i aktywności fizycznej. Stąd też Fundacja realizuje m.in. następujące zadania:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem (od 2006 r.),
  • Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzin (od 1996 r.)
  • Zajęcia terapeutyczne – w ramach projektów np. Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Taniec bez granic, Mam terapię, Mam szanse – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem
  • Zajęcia sportowo-terapeutyczne, w tym z zakresu wspinaczki ściankowej, jazdy konnej, zajęć na basenie
  • Wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze (jedno- lub kilkudniowe, Zielone Szkoły)
  • Turnusy terapuczne
  • Inne, w zależności od możliwości finansowych Fundacji

banner_inna strona

Na stronie pitroczny.pl, po rejestracji w serwisie całkowicie za darmo będą mogli Państwo rozliczyć się ze swojego podatku dochodowego.

„Pomóż nam pomagać. To ważne – ten jeden raz w roku to Ty sam możesz zadecydować, komu oddasz część swojego podatku.”

Program do rozliczania PIT 2015 online – e-pity 2015
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015
Status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania 1 % podatku uzyskaliśmy jeszcze w 2004 roku, jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Małopolsce

Kto może przekazać 1 % podatku ?

Przekazać 1 % podatku mogą podatnicy:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Analogiczna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawców.

Aby przekazać 1 % podatku wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać numer KRS naszej Fundacji oraz wysokość przekazywanego podatku (w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości przeznaczenia 1 % podatku na rzecz działań pomocowych naszej Fundacji. Nawet niewielkie wpłaty, są dla Nas istotną pomocą, gdyż wiele takich wpłat tworzy naprawdę duże sumy.