Aktualności

12.06.2014

Spotkanie z Pierwszą Damą w ramach podsumowania Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu

We wtorek 10 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie podsumowujące obchody Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu, nad którymi Honorowy Patronat objęła Pierwsza Dama. W spotkaniu na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej wzięli udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem – w tym przedstawiciele naszej Fundacji, jak i same osoby z autyzmem i ich rodzice/ opiekunowie.

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim naszą Fundację reprezentowały: Bożena Fryc – Prezes Zarządu, Jadwiga Krzeszowiak – Dyrektor Fundacji, Małgorzata Świerczek – Psycholog, Dagmara Salamon- Terapeuta.

Najważniejsze jest uświadomienie społeczeństwu, czym jest autyzm, jaka jest skala problemu i z jakimi problemami borykają się osoby dotknięte autyzmem i ich bliscy – podkreślała Małżonka Prezydenta RP w swoim wystąpieniu.  – Ważne, aby ta wiedza nie dotyczyła tylko dużych miejscowości, ale przekraczała granice miejscowości mniejszych i zupełnie malutkich – dodała.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentowali dokumentację swojej dodatkowej aktywności w ramach obchodów Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu, a także swoje osiągnięcia i doświadczenia w pracy na rzecz tej grupy społecznej.

O tym, jak świętowano tegoroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu (przypadający corocznie na dzień 2 kwietnia), a także Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu recenzowali w swoich wystąpieniach przedstawiciele kilku organizacji, w tym naszej – Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Uczestnicy spotkania debatowali również nad dobrymi praktykami wobec osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz nad możliwościami poprawy ich nadal trudnej sytuacji.

Idea autyzmu uruchomiła niesłychane pokłady ludzkiej energii, aktywności – powiedział w swoim wystąpieniu prof. Tomasz Wolańczyk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Podkreślił jednocześnie, iż choć w temacie autyzmu dokonano wielu niesamowitych rzeczy, głównie udało się to zrobić siłami organizacji pozarządowych.  Zwrócił również uwagę, iż obszarem który wymaga największej pracy i głębokiej analizy jest sytuacja dorosłych z autyzmem. – Środowisko lekarzy i osób dorosłych nie do końca ma świadomość, że osoby z autyzmem dorastają i można być nawet pięćdziesięcioletnim autystą – mówił pan profesor i dodał, że drugim wyzwaniem jest wprowadzenie standardów terapii.

Podczas spotkania głos zabrała również Pani Katarzyna Hall, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, która przedstawiła bariery w podejmowaniu działań na  rzecz osób z autyzmem i zakładane kierunki zmian w przepisach.