Aktualności

1.12.2014

Spotkanie w Ratuszu z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu stanowią okazję do przeprowadzenia wydarzeń informacyjnych i popularyzatorskich w temacie autyzmu. W tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować uroczyste spotkanie w dniu  10 grudnia 2014 r. (środa), na które szczególnie zapraszamy zarówno naszych podopiecznych wraz z rodzicami, jak i  osoby wspierające działania na rzecz środowiska osób z autyzmem.
Spotkanie odbędzie w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1, a jego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 13:00.

Motto spotkania: mocne strony, ukryte talenty

Zobacz co wymaga wysiłku odkrycia.
Odrzuć stereotypy, spróbuj zrozumieć.
Zobacz pięknego człowieka – nie tylko jego autyzm.

W programie spotkania znajdują się:

I. Występ artystyczny – POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem (przygotowanie Pani Anita Migacz – Centrum Tańca ADeeM)

II. Prelekcja nt. Budowanie relacji i rozwijanie umiejętności społecznych u osób z autyzmem – mgr Iwona Prokop

III. Występ wokalny w wykonaniu Wojciecha Grodzkiego – uczestnika WTZ MADA

IV. Prelekcja nt. Możliwości wykrywania zaburzeń spektrum autyzmu u najmłodszych dzieci – mgr Małgorzata Świerczek

V. Występ artystyczny – TANIEC JAPOŃSKI w wykonaniu dzieci i terapeutów z oddziałów specjalnych Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

VI. Poczęstunek

W realizacji spotkania wspierają nas:

  • Urząd Miasta Nowego Sącza
  • Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowym Sączu
  • Zespół Szkół w Chełmcu
  • Warsztat Terapii Zajęciowej MADA

Idea Europejskiego Tygodnia Autyzmu
W maju 1996 r. Parlament Europejski ustanowił dla krajów Unii Europejskiej Kartę Praw Osób z Autyzmem, w której zawarto szereg „praw obywatelskich” mających na celu zapewnienie godnego życia tych osób. Wydarzenie to zapoczątkowało również obchody w pierwszym tygodniu grudnia Europejskiego Tygodnia Autyzmu, jako corocznego święta osób z autyzmem i ich rodzin, mającego na celu rozbudowywanie świadomości oraz kształtowanie postaw społecznych względem osób dotkniętych tym schorzeniem.