Aktualności

7.07.2023

Remont części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu

Z początkiem lipca br. ruszyły prace związane z zaplanowanym na II półrocze 2023 r. remontem części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 109.

Ww. pracom remontowym poddana zostanie 70,3 m2  powierzchni WTZ MADA, w tym następujące pracownie: świetlica, pracownia komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego wraz z zapleczem i komunikacją, które z uwagi na wieloletni (od 2006 roku) i intensywny zakres użytkowania wymagają pilnego kompleksowego remontu oraz zakupu i wymiany niezbędnego wyposażenia, z uwzględnieniem wymagań  służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Obecny stan ww. pomieszczeń nosi znamiona dużego zużycia wynikającego zarówno z codziennego użytku, jak i awarii i zużywania się materiałów w czasie tj. przez okres 17 lat działalności WTZ MADA – dotyczy to zarówno podłóg, jak i ścian oraz wyposażenia w postaci stałych elementów oraz ruchomości.

Kosztorys na zakres prac** wyceniony został na łączną kwotę 125000,00 zł, z czego:

 1. 100000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach pozyskanej na ten cel dotacji ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 2. pozostałą kwotę 25000,00 zł Fundacja zobowiązana jest pokryć ze „środków własnych”.

**  Zakres prac obejmuje:

 • rozebranie istniejących podłóg i wykonanie nowych posadzek;
 • położenie gładzi gipsowych na ścianach;
 • malowanie ścian;
 • wymianę skrzydeł drzwiowych (2 szt.);
 • wymianę opraw oświetleniowych;
 • wymianę płytek ściennych w pracowni gospodarstwa domowego (kuchni);
 • wymianę baterii i zlewozmywaka;
 • wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z montażem płyty indukcyjnej, piekarnika, lodówki z zamrażalką, okapu – demontaż istniejącej zabudowy i wykonanie nowej;
 • wymianę gniazd instalacyjnych;
 • wyposażenie pracowni w meble – meble na wymiar umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie istniejącej przestrzeni;
 • montaż żaluzji i/ lub rolet;
 • wymianę parapetów;
 • zakup i montaż tablicy multimedialnej;
 • wyposażenie ruchome pracowni – stoliki i krzesła do świetlicy, fotele do stanowisk komputerowych, stół i krzesła do pracowni gospodarstwa domowego.

Z uwagi na całkowicie nieodpłatny charakter działalności Fundacji źródłem finansowania w ramach środków własnych są przede wszystkim darowizny na cele statutowe. 

Pomagaj! wpłać darowiznę na potrzeby remontu WTZ MADA

– na szczytny cel, jakim jest umożliwienie poprawy warunków lokalowych, w których  uczestnicy WTZ MADA (30 osób) wspierani przez pełnych zaangażowania instruktorów i terapeutów, rozwijają swoje kompetencje społeczne i zawodowe, co w znaczny sposób przyczynia się do poprawy ich sytuacji życiowej.

* Dane do przelewu: (Nazwa i adres) Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz, (Nr konta bankowego) 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001, (tytuł przelewu) darowizna – remont WTZ MADA.

Możliwość wpłaty również na siepomaga.pl – zbiórka Wspierani, chwytamy życie garściami… mimo niepełnosprawności!

Dziękujemy za każdą wpłatę!

** Więcej informacji o działalności WTZ MADA na www.wtzmada.pl.