Aktualności

3.02.2023

Remont części pomieszczeń WTZ MADA w Nowym Sączu – zapytanie ofertowe

W związku z planowanym przez Fundację MADA na 2023 rok remontem części pomieszczeń prowadzonego przez Fundację warsztatu terapii zajęciowej  (WTZ) przy ul. Tarnowskiej 109 zwracamy się zapytaniem ofertowym do potencjalnych wykonawców o przedstawienie ofert na realizację prac remontowych w poniższym zakresie.

A. Opis przedmiotu zamówienia:
Pracom remontowym poddana zostanie część pomieszczeń WTZ MADA tj. świetlica (25,3 m2), pracownia komputerowa (22,8 m2), pracownia gospodarstwa domowego (15,1 m2) wraz z zapleczem (pomieszczenie porządkowe – 2,7 m2) i komunikacją (4,4 m2=2,6 m2 + 1,8 m2), które z uwagi na wieloletni (od 2006 roku) i intensywny zakres użytkowania wymagają pilnego kompleksowego remontu oraz zakupu/ wymiany niezbędnego wyposażenia. Obecny stan ww. pomieszczeń nosi znamiona dużego zużycia wynikającego raz: z codziennego użytku, dwa: awarii i zużywania się materiałów w czasie – dotyczy to zarówno podłóg, jak i ścian oraz wyposażenia w postaci stałych elementów jak i ruchomości. 

Podłogi: Cześć ww. pomieszczeń posiada podłogi drewniane (parkiet) oraz dodatkowo wykładzinę podłogową – świetlica i pracownia komputerowa, a w pozostałej części podłogi wyłożone są płytkami. Remont podłóg obejmować będzie zarówno rozebranie dotychczasowej powierzchni, jak i odpowiednie przygotowanie podłoża – w tym również jego właściwe zaizolowanie i wyrównanie, i wykonanie wykładziny wraz z cokolikami na całej powierzchni remontowanych pomieszczeń.

Ściany: Gruntowanie sufitów i ścian, gładzie gipsowe, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 6 m2, przygotowanie podłoża i wykonanie nowej okładziny ściennej – 6 m2, wykucie z murów ościeżnic – 2 szt., drzwi 80/205 i 100/205, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą – 80/205 oraz 100/205 o zwiększonej dźwiękoszczelności – drzwi wejściowe na WTZ.

Pozostałe: wykonanie kuchennej zabudowy meblowej wraz z płytą indukcyjną, piekarnikiem, lodówką z zamrażarką i okapem, wymiana zlewozmywaka i jego armatury, wymiana parapetów – 2 szt., dostawa mebli (pozostała stała zabudowa remontowanych pracowni), wymiana gniazd instalacyjnych – 15 szt., wymiana opraw oświetleniowych – 14 szt., dostawa i montaż tablicy interaktywnej, dostawa i montaż żaluzji/ rolet, ewentualnie inne prace związane ze zużycia materiałów/ infrastruktury WTZ – wizja lokalna.

B. Kryteria oceny ofert: Do oceny brane będą pod uwagę oferty obejmujące swoim zakresem materiały niezbędne do wykonania zaplanowanych prac remontowych. Pozostałe kryteria oceny: 2) cena brutto – wartość kosztorysu, cena pozwalająca na zrealizowanie zaplanowanych prac remontowych z wykorzystaniem dobrej jakości materiałów; 3) doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zleceń (przedstawienie do wglądu dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych kilku zleceń i/lub rekomendacji); 4) przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń WTZ/na terenie przedmiotu zlecenia w terminie uzgodnionym z biurem Fundacji; 5) możliwość przeprowadzenia prac remontowych w terminie od 26.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

C: Termin i forma składania ofert: oferty można składać w terminie do 17.02.2023 r., w formie korespondencji mailowej na adres: jadwiga.krzeszowiak@mada.org.pl lub fundacja@mada.org.pl, podając w temacie maila: remont WTZ, lub w zamkniętej kopercie w biurze Fundacji MADA w Nowym Sączu przy Al. Wolności 19.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Fundacji pod numerem 664-313-069.