Aktualności

12.07.2013

Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem

Już od lipca 2013 r., dzięki współpracy z Fundacją PZU i otrzymanej dotacji w ramach konkursu dotacyjnego pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”, rozpoczynamy realizację nowego projektu „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem” .

Beneficjenci projektu:

 • dzieci i młodzież z autyzmem – grupa 25 osób – uczęszczający do placówek przedszkolnych i szkolnych czynnie współpracujących z Fundacją tj.:

– Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu,
– Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowym Sączu,
– Zespół Szkół w Chełmcu,
– a także uczestnicy prowadzonego przez Fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu;

 •  rodzice dzieci młodzieży z autyzmem – grupa 25 osób – poprzez cykl spotkań szkoleniowych w zakresie wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci;
 • nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą z autyzmem – grupa 20 osób – poprzez cykl spotkań szkoleniowych (20 godz.) w zakresie możliwości i sposobów pracy ze swoimi podopiecznymi w obszarze umiejętności prospołecznych.

 

Cele projektu:

I. Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z autyzmem biorących udział w projekcie.

Sposób działania: Dostarczenie w formie zajęć terapeutycznych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem wiedzy i doświadczeń z zakresu umiejętności społecznych z uwzględnieniem indywidualnego poziomu rozwoju uczestnika.

II. Cel: Wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach życia codziennego wśród osób z autyzmem biorących udział w projekcie.

Sposób działania: Realizacja zajęć tematycznych: bajkoterapia, muzyczne z elementami muzykoterapii, w zakresie komunikacji.

III. Cel: Wzrost kompetencji rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem bioracych udział w projekcie w zakresie odpowiedzniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci.

Sposób działania: Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowych, umożliwiających rodzicom nabycie kompetencji w powyższym zakresie.

IV. Cel:  Zainspirowanie nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem do zwiększenia oddziaływań w zakresie umiejętności prospołecznych ( funkcjonowania w społeczeństwie).

Sposób działania: Przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli prezentujących możliwości i sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w obszarze umiejętności prospołecznych.

Przebieg projektu:

 1. Nabór uczestników projektu w okresie lipiec – sierpień 2013 r.Spotkanie organizacyjne – II połowa sierpnia 2013 r.

  • Karty zgłoszeniowe dzieci i młodzieży z autyzmem, a także rodziców dostępne są w placówkach przedszkolnych/ szkolnych współpracujących przy realizacji projektu oraz w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Karta zgłoszeniowa dla nauczycieli do pobrania.
  • Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przekazać do biura Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Koordynator projektu – Jadwiga Krzeszowiak, tel. 664 313 069, e-mail: j.krzeszowiak@mada.org.p
 2. Spotkanie organizacyjne- II połowa sierpnia – dobór uczestników do poszczególnych grup

 3. Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z autyzmem wraz z rodzicami i terapeutami – I połowa września 2013 r. Całodniowa wycieczka do Regietowa, łącząca elementy terapii z dobrą zabawą i wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

 4. Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych adresowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r., w tym:

   • zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne obejmujące takie zagadnienia jak: terapia komunikacji społecznej, uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych, umiejętność współpracy.

      • 96 godzin – łączna ilość godzin zajęć przewidziana projektem, w tym po 12 godzin dla każdej z 8 grup liczących 2-4 uczestników;
   • zajęcia wspierające rozwój społeczny pozwalające na generalizowanie (przenoszenie) umiejętności społecznych na nowe sytuacje, obejmujące bajkoterapię , zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii oraz zajęcia w zakresie komunikacji ( logopedyczne, metody komunikacji alternatywnej).

      • 85 godzin – łączna ilość godzin zajęć przewidziana projektem, w tym po 6 godzin dla każdej z 5 grup uczestniczących w zajęciach z zakresu bajkoterapii i muzycznych oraz 25 godzin zajęć logopedycznych mających charakter zajęć indywidualnych w zależności od trudności napotykanych w tym względzie przez uczestników projektu.
 5. Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowych dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r.

   • 10 godzin – łączna ilość godzin szkolenia przewidziana projektem. Spotkania szkoleniowe mają na celu przedstawienie rodzicom stosowane metody terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, modele postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych, a tym samym nabycie kompetencji w zakresie odpowiedniego wspierania rozwoju swoich dzieci.
 6. Przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r.

   • 20 godzin – łączna ilość godzin szkolenia przewidziana projektem. Szkolenie ma na celu przedstawienie stosowanych metod terapeutycznych za szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, modele postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych.
 7. Spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu – grudzień 2013 r. Uroczyste zakończenie projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt realizowany w ramach współpracy z Fundacją PZU
– konkurs dotacyjny pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”

logo_pzu