Aktualności

23.09.2014

Powstrzymać AUTYZM – inicjatywa społeczna w konkursie AVIVA „To Dla Mnie Ważne”


Pomóż nam pozyskać środki na szczytny cel. Oddaj swój głos na pożyteczny projekt. „Powstrzymać AUTYZM”
to inicjatywa mająca na celu stworzenie warunków bezpłatnego dostępu do specjalistycznej terapii dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Głosowanie za pośrednictwem strony: https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,767,powstrzymac-autyzm.html

Zaburzenia rozwojowe u dzieci to coraz częstszy problem, z którym przede wszystkim muszą zmierzyć się rodzice sprawując swoje rodzicielskie obowiązki. Poszukując wsparcia dla swoich dzieci spotykają się jednak z wieloma ograniczeniami, w tym m.in. w dostępie do specjalistów i związanymi z tym możliwościami finansowymi, bowiem większość zajęć terapeutycznych dostępna jest w postaci komercyjnej/odpłatnej.

Należy podkreślić, iż szczególnie trudna sytuacja dotyczy rodziców dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, dla których systematyczna, wieloprofilowa terapia jest obecnie jedyną szansą na lepsze życie.

Stąd też pomysł na zabezpieczenie ww. potrzeb terapeutycznych poprzez zorganizowanie we współpracy z Ośrodkiem Terapeutyczno-Edukacyjnym ADA w Nowym Sączu, który dysponuje niezbędnym zapleczem lokalowym i zespołem terapeutów, bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla grupy 20-ga dzieci w wieku do lat 13.

Jednocześnie będziemy chcieli zadbać o poprawę postrzegania przez rodziców własnych kompetencji w zakresie możliwości rozwojowych swoich dzieci, bowiem często mamy do czynienia z ich podważaniem przez nich samych. Nie rzadko, ze względu na chorobę dziecka, niestety dotyczy to również kompetencji rodzicielskich i postrzegania ich przez rodziców jako niewystarczające w tej nowej po-diagnostycznej sytuacji. Stąd też tak ważne jest, aby wiedzieli jakiej pomocy dla dziecka szukać i jakich efektów oczekiwać, jednocześnie samemu będąc mądrzejszym o każde doświadczenie.

W ramach projektu „Powstrzymać AUTYZM” planujemy zatem przeprowadzić następujące działania:

  • czas realizacji: 2015 rok /styczeń – listopad/
  • wyposażenie sali „Doświadczania Świata” na potrzeby realizacji ogólnorozwojowej terapii
  • realizacja zajęć specjalistycznych /500 godz./, w tym m.in. logopedycznych, integracji sensorycznej, programem aktywności metodą Knilla, metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne, muzyczno-tanecznych, z zakresu umiejętności społecznych, ogólnorozwojowych z wykorzystaniem sali Doświadczania Świata itd.
  • zajęcia BEZPŁATNE dla beneficjentów projektu

Dziękujemy za każdy ODDANY GŁOS.