Aktualności

28.03.2019

Podróż przez Krainę Spektrum #Autyzm

 
 
Nazwa projektu: Podróż przez Krainę Spektrum #AUTYZM

Termin realizacji: 18.02.2019 – 31.12.2019

Grupa docelowa:

  • w ramach akcji społecznej (popularyzacja problematyki autyzmu) – mieszkańcy Miasta Nowego Sącza,
  • w ramach działania lokalnego (aktywizacja społeczna) – dzieci i młodzież z autyzmem/ niepełnosprawni z terenu Miasta Nowego Sącza (min. 50 os.)

Odpłatność: BRAK

Źródło i wysokość dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza – dotacja w wysokości 8000,00 zł.

AUTYZM. Akceptujesz? JA się angażuję!

W okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2019 roku Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” realizuje – we współpracy z Miastem Nowym Sączem – projekt, którego głównym celem jest popularyzacja problematyki autyzmu oraz poprawa wizerunku społecznego osób z autyzmem w środowisku lokalnym.

Realizacja tego zadnia stanowi odpowiedź na występujące w naszym regionie potrzeby związane z dążeniem do poprawy życia mieszkańców, a także przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego osób z autyzmem/ niepełnosprawnych zagrożonych społeczną nieakceptacją – której przyczyną wciąż w dużej mierze jest brak lub zbyt mała wiedza nt. tego skomplikowanego schorzenia. 

Działania projektowe obejmują przede wszystkim:

  • akcję społeczną popularyzującą problematykę autyzmu wśród mieszkańców Miasta Nowego Sącza, której głównym narzędziem będzie reklama umieszczona na autobusie MPK (przez okres 3 mies., kwiecień – czerwiec) oraz plakaty informacyjne (kwiecień – grudzień),
  • wydarzenie lokalne, dające możliwość aktywnego włączenia się dzieci i młodzieży z autyzmem/niepełnosprawnych w społeczne aktywności towarzyszące świątecznej grudniowej atmosferze – jako element generalizowania i ćwiczenia umiejętności społecznych wzmacniających poczucie większej kompetencji  i pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Powyższe działania nie przez przypadek akcentują w sposób szczególny dwa okresy w rocznym kalendarzu.

Kwiecień i grudzień to wyjątkowe miesiące dla środowiska osób z autyzmem, bowiem stanowią szczególną okazję do zwiększonej aktywności w zakresie popularyzacji wiedzy nt. autyzmu z uwagi na przypadające w tych okresach ogólnoświatowe i krajowe święta tj. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (2 kwietnia), Miesiąc Wiedzy nt. Autyzmu (kwiecień) czy Europejski Tydzień Autyzmu (1-7 grudnia). Zaplanowane w ramach projektu działania wpisywać się będą zatem w podejmowane w tym czasie aktywności sprzyjające przełamywaniu stereotypów narosłych wokół autyzmu i budowaniu wzajemnego zrozumienia oraz akceptacji.

Jeśli spotkasz osobę, która zachowuje się niecodziennie – dziecko, a może dorosłego, które/-y macha rękami, chodzi w kółko, powtarza 

Autyzm jest. Częstszy niż myślisz.

Autyzm jest jednym z bardziej skomplikowanych schorzeń i wyzwaniem zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym jak i społecznym. Obawy z nim związane dodatkowo potęguje wzrastająca skala jego występowania przy jednoczesnym braku jasnych/ jednoznacznych odpowiedzi o jego przyczyny. Częstotliwość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła bowiem prawie dwudziestokrotnie i o ile w latach 80-tych czy 90-tych ubiegłego wieku wynosiła ona 1:2000, tak obecnie odnotowuje się średnio 1 przypadek na 100 dzieci, a nawet częściej.

Powyższe trendy światowe znajdują również swoje odzwierciedlenie w naszych realiach krajowych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) należą co coraz częściej diagnozowanych jednostek chorobowymi w Polsce.

Biorąc pod uwagę specyfikę autyzmu – złożoność i zakres oddziaływania, stanowi on poważne wyzwanie szczególnie w wymiarze społecznym, a co za tym idzie kreuje potrzeby związane z podnoszeniem świadomości społecznej i edukacji w obszarach z nim związanych.

Poznaj. Zanim ocenisz.

Autyzm jest czynnikiem silnie oddziałującym na rozwój człowieka. Czyni go nietypowym, szczególnie w tych najważniejszych obszarach takich jak: komunikacja, relacje społeczne, wyrażanie emocji, uczenie się, wzorce zachowań.

„Zrozumienie” i „Akceptacja” tak ważne i tak bardzo potrzebne … dla zmiany na lepsze.