Aktualności Dorosły z autyzmem

16.07.2014

Ogród Doświadczeń przy SP Nr 6 w Nowym Sączu – razem możemy więcej

Większość prac mających na celu utworzenie  Ogrodu Doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu została zrealizowana i z nowym rokiem szkolnym dzieci i młodzież z SP nr 6 w Nowym Sączu, w tym osoby niepełnosprawne, a także rodziny spoza grona Szkoły będą mogły korzystać z zasobów ogrodu i właściwości  terapeutycznych jakie ze sobą niesie.

Zasadnicza częśc prac została wykonana jeszcze w maju – na tyle na ile pozwalała kapryśna w tym czasie pogoda, a „głównymi wykonawcami” tych prac byli przede wszystkim wolontariusze Banku BGŻ O.O. w Nowym Sączu, pracownicy Szkoły oraz kadra i podopieczni prowadzonego przez naszą Fundację  Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Projekt pn. „OGRÓD DOŚWIADCZEŃ” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji BGŻ na najlepsze projekty społeczne, dzięki czemu możliwe było wykonanie większości zaplanowanych prac. Niemniej jednak dla uzyskania pełnego efektu z uwzględnieniem właściwości terapeutycznych ogrodu koniecznym było uzyskanie dodatkowego wsparcia, w które zaangażowali się następujący Darczyńcy:

  • Era Kamienia RYTRO z siedzibą w Suchej Strudze 120
  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 18
  • AGROSAD Centrum Ogrodnicze z siedziba w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 43
  • Z.P.H.U. MIBET w Nowym Sączu przy ul. Zakładników 82
  • Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy z siedziba w Nowym Sączu przy ul. Zielona 49
  • Centrum Ogrodzeń KARPATY z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 147

Dodatkowo realizację Ogrodu Doświadczeń wspierała Pracownia Architektury Krajobrazu MÓJ DOBRY POMYSŁ z Nowego Sącza poprzez nieodpłatne przygotowanie projektu zagospodarowania ogrodu.

Jednocześnie szczególne podziękowania pragniemy złożyć Pani Iwonie Prokop – terapeutce/ nauczycielce z SP nr 6 w Nowym Sączu, która zainicjowała powstanie Ogrodu i konsekwentnie uczestniczyła, organizowała i nadzorowała każdy etap jego tworzenia.

Wszystkim osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w powstanie Ogrodu Doświadczeń serdecznie dziękujemy. Państwa pomoc w utworzenie Ogrodu Doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu jest nieoceniona i pozwoliła na uzyskanie pięknego efektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem właściwości terapeutycznych. Rezultaty wykonanych prac przy Państwa dużym wsparciu oraz perspektywa przyszłych wymiernych korzyści dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem jako bezpośrednich odbiorców projektu są dla nas ogromnie satysfakcjonujące.