Aktualności

1.03.2016

Konkurs plastyczny dla osób z autyzmem

„ZOBACZ MÓJ ŚWIAT AUTYSTYCZNY” to nowy konkurs plastyczny ogłoszony z dniem dzisiejszym przez naszą Fundację, a dedykowany osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Konkurs ten ma na celu propagowanie arteterapii jako skutecznej formy terapii i edukacji w życiu społecznym i kulturalnym. Oddziaływanie tego przedsięwzięcia poprzez zaprezentowanie złożonych w konkursie prac plastycznych szerszej publiczności – zarówno za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, jak i podczas Gali Jubileuszu 20-lecia Fundacji – przyniesie również możliwość wglądu w sposób postrzegania otaczającego świata przez osoby z autyzmem i być może większego zrozumienia problematyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu. WAŻNE! Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz dwa egzemplarze umowy przeniesienia praw autorskich (załącznik nr2).

Regulamin Konkursu [do pobrania]

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 [do pobrania]

Umowa przeniesienia praw autorskich – Załącznik nr 2 [do pobrania]