Aktualności Dorosły z autyzmem

23.10.2015

Rywalizacja na wysokościach

W najbliższy wtorek 27. października 2015 r. odbędą się III Integracyjne Zawody Wspinaczkowe organizowane przez naszą Fundację dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej Zdrowie z Nowego Sącza oraz Klubem Wysokogórskim w Nowym Sączu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i kibicowania!

REGULAMIN III INTEGRACYJNYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

I  Organizator:
1. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem  MADA.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu.

II  Cele:
1. Zapewnienie młodzieży niepełnosprawnej możliwości spotkania oraz uczestnictwa i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym.
2. Propagowanie formy rehabilitacji  poprzez sport  oraz spotkanie integracyjne.
3. Integracja uczestników ze środowiskiem rówieśniczym oraz podniesienie własnej samooceny.

III  Termin i Miejsce:
1.Zawody rozpoczną się w dniu 27 października 2015 r. w hali MOSiR w Nowym Sączu o godz. 10.00.
2.Wszyscy uczestnicy zawodów winni zgłosić się w dniu otwarcia do godz. 9.30.

IV Uczestnictwo:
1. W zawodach mogą wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne jak i zdrowe.
2. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Z jednej placówki może wziąć udział max 6 osób (tj. 3 drużyny).

V  Konkurencje  Sportowe:
A. Indywidualne:
1.Eliminacje: Biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. Startują na małej ściance.
2.Finał: 10 najlepszych wyników ze startów indywidualnych z małej ścianki wystartuje w finale na dużej ściance (13 metrów).

B. Drużynowe:
1. Każda drużyna liczy 2 zawodników (mogą być chłopcy i dziewczęta).
2. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie startów indywidualnych, należy w zgłoszeniu wyszczególnić poszczególne pary zawodników. O wyniku drużyny decydować będzie suma punktów uzyskanych za poszczególne miejsca w konkurencji indywidualnej.

VI Ocena wyników i nagrody:

1.Oceny wyników dokonają instruktorzy z WTZ MADA oraz Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu.
2.Zwycięzcy, którzy zajmą czołowe miejsce (1-3) otrzymają nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy
i medale.
3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach  otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy za udział.

VII  Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt.
2. Organizatorzy zapewniają suchy prowiant i napoje.
3. Listę zawodników i opiekunów biorących udział  prosimy o przesłanie mailowo na adres wtzmada@poczta.fm do 25 października 2015 r.

VIII Prosimy o zapewnienie uczestnikom stroju i obuwia sportowego.

IX Za opiekę i bezpieczeństwo swoich podopiecznych odpowiada obsługa poszczególnych placówek.

X. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza i PFRON.

Więcej informacji pod numerem tel. 609801789 – informacji udziela Pan Jan Reszkiewicz, kierownik WTZ MADA.