Aktualności Dorosły z autyzmem

2.06.2016

Dziękujemy za 1 %

Kolejny okres rozliczeniowy – za rok 2015 – już za nami. Wysokość przekazanych środków z 1% podatku będziemy znać dopiero początkiem sierpnia, ale już teraz pragniemy ogromnie podziękować wszystkim Osobom, które przekazały swój 1% na rzecz naszej Fundacji, przyczyniając się do rozwoju jej działalności dobroczynnej. Poprzez przekazany 1% podatku wspólnie z nami tworzycie działania pomocowe adresowane do osób z autyzmem – w postaci wczesnej diagnozy, wsparcia terapeutycznego, zajęć rozwijających i innych, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania społecznego osób z autyzmem i sprzyjają ich harmonijnemu rozwojowi oraz większej samodzielności.

Raz jeszcze dziękując polecamy się Państwa wsparciu i życzliwości również w przyszłym roku.

 

Podziękowania7_4