Aktualności

22.04.2024

Czy komitet wyborczy wyborców może przekazać nadwyżkę pozyskanych środków na rzecz Fundacji MADA ? – TAK

W związkiu z napływającymi do nas zapytaniami z komitetów wyborczych dotyczacych mażliwości przekazania na rzecz naszej Fundacji „niewykorzystanych na kampanię wyborczą środków”/ nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami, informujemy iz Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000006079 i posiada status Organizacji Pozytku Publicznego.

Wyszukaj nas w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego na podatki.gov.pl – wpisz numer KRS 0000006079 

Pobierz aktualny odpis z KRS z Portalu Rejestrów Sądowych – wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl:
OKREŚL rodzaj rejstru  ( Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ)
WPISZ numer KRS (0000006079)
WSKAŻ ststus  ( Organozacja Pożytku Publicznego)
WYSZUKAJ i kliknij na wynik wyszukiwania
POBIERZ Informacje aktualne

Pamietaj! Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

Jednocześnie informujemy, iż:
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
posiada rachunek bankowy w mBank S.A. nr 83 1140 2075 0000 2245 8300 1001.