Aktualności

6.03.2014

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w ZS w Chełmcu

Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Chełmcu organizowane będą bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem. Jest to kolejna obok SP nr 6 w Nowym Sączu placówka i zespół specjalistów, którzy angażują się w specjalistyczną pomoc zarówno dla swoich uczniów,  jak i dzieci spoza ich grona. Mając na uwadze potrzeby w zakresie terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności z autyzmem,  tego rodzaju pomoc jest nieoceniona i ze względu na jej bezpłatny charakter stanowi również duże wsparcie dla rodzin w realizacji terapii ich dzieci.

Proponowane przez ZS w Chełmcu rodzaje zajęć:

  1. zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii
  2. zajęcia logopedyczne
  3. zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji (MAKATON)
  4. zajęcia programem aktywności M.Ch. Knillów
  5. zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  6. zajęcia z elementami integracji sensorycznej
  7. gimnastyka korekcyjna
  8. trening umiejętności społecznych

Dobór zajęć dla poszczególnych dzieci odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka i informacji w zakresie prezentowanych przez nie potrzeb. Po rozpoznaniu potrzeb dziecka z uwzględnieniem sugestii rodziców, zespół terapeutów ustali rodzaje najbardziej wskazanych zajęć i ich częstotliwość.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych – we wtorki, godz. 15:00-18:00

Miejscem realizacji zajęć będzie Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9. Niemniej jednak dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mają możliwości dotarcia na nie do Chełmca, istnieje możliwość  realizacji tych zajęć w szkole macierzystej – co wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia i uzyskania zgody danej szkoły.

Zgłoszenia na zajęcia w ZS w Chełmcu – od 25 marca 2014 r. :

  • e-mail:  zajeciachelmiec@tlen.pl

Informacje i zapisy na zajęcia można również uzyskać poprzez kontakt z Panią Dagmarą Salamon pod numerem telefonu 662 292 538.

Z nowości w Zespole Szkół w Chełmcu również wiadomość dla rodziców małych dzieci o możliwości realizacji w tej placówce także zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju – po wcześniejszym dostarczeniu dokumentów do Dyrekcji Szkoły.