Punkt Konsultacyjny /2016/ – zadanie adresowane do rodzin z Małopolski

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.07.2016 – 09.12.2016

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: dotacja ze środków PFRON udzielona przez Województwo Małopolskie w wysokości 6263,50 zł

Logo_Malopolska_H

W okresie od lipca do grudnia br. w ramach projektu pn. Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin przeprowadzone zostaną 4 specjalistyczne sesje konsultacyjne w kontekście zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Małopolski.

Nasza Fundacja dysponuje 20-letnim doświadczeniem w organizacji badań diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Realizowane przez nas badania obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczna. Zespół konsultacyjny (diagnostyczny) tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog, po specjalistycznym przeszkoleniu w diagnozowaniu autyzmu.

Na proces diagnostyczny składa się:
a) obszerny i szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
b) analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej dziecka,
c) badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne),
d) obserwacja kierowana dziecka,
e) omówienie z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka wyniku konsultacji,
f) opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia dla 16 rodzin z terenu Małopolski, które skorzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób bezpłatny.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 109, gdzie w ramach współpracy ze Szkołą mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.
  • Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu  możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.