OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

Projekt pn. „OGRÓD DOŚWIADCZEŃ” został przygotowany przez pracowników Banku BGŻ O.O. w Nowym Sączu w zakresie wolontariatu pracowniczego i otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji BGŻ na najlepsze projekty społeczne.

Projekt ten przewiduje utworzenie na terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu dobrze zorganizowanej przestrzeni, która będzie stanowiła ważny element terapii osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem, poprzez regulowanie m. in. doznań sensorycznych. Ogród zapewni dzieciom i młodzieży empiryczne poznanie wielu elementów środowiska naturalnego, a Szkoła zyska miejsce, gdzie wspólnie będą uczyć się, bawić i wypoczywać dzieci pełno- i niepełnosprawne.

Dzieci potrzebują poznawać środowisko naturalne na własny sposób – mają one wówczas możliwość obserwowania, sprawdzania, porównywania, mogą je zobaczyć, usłyszeć, powąchać i poczuć. Dzieci doznają każdego z elementów jako części swego środowiska. Doświadczenia tego typu mogą być szczególnie cenne w pracy z osobami z autyzmem, które mają trudności z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców. Przebywanie oraz różne aktywności związane z poznawaniem ogrodu w związku z tym, iż wyzwalają duże zainteresowanie i duże emocje stwarzają również szansę rozwoju komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Bardzo istotne są też takie elementy jak: barwa, zapach, smak. Każdy zakątek takiego ogrodu ma służyć innemu doświadczeniu i pobudzać inne zmysły. Dobór roślin będzie tak skonstruowany, by oddziaływać nie tylko zmysłowo, ale tez edukacyjnie i terapeutycznie. Obok roślin ozdobnych znajdą się w nim rośliny uprawne, drzewa i krzewy owocowe.

Praca z „naturą” dostarcza dzieciom zatem silnych wrażeń, a każdy zakątek powstającego ogrodu ma służyć innemu doświadczeniu i pobudzać inne zmysły.

Miejsce realizacji projektu nie jest przypadkowe. To właśnie w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu już od 17 lat funkcjonują klasy dla uczniów z autyzmem. Od 2006 roku w części budynku Szkoły prowadzimy również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, których uczestnikami jest obecnie 25 osób niepełnosprawnych. Ponadto placówka ta jest także miejscem spotkań dla wielu dzieci z autyzmem spoza grona szkolnego oraz ich rodziców, którzy potrzebują pomocy – również w wymiarze terapeutycznym.