Aktualności

21.02.2017

NOWY projekt – REKRUTACJA uczestników

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem Fundacji pn. „Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM” realizowanym przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza, którego głównym celem jest organizacja na terenie Miasta Nowego Sącza obchodów Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu w formie wydarzeń i przedsięwzięć kulturalno-artystycznych (seanse filmowe, warsztaty artystyczne, Gala podsumowująca) upowszechniających twórczość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i wpływających na lepsze zrozumienie problematyki autyzmu oraz poprawę wizerunku społecznego osób z autyzmem w środowisku lokalnym.

Obecnie realizowany jest NABÓR UCZESTNIKÓW w ramach poszczególnych działań projektowych, w tym:

I. WARSZTATY ARTYSTYCZNE/ teatralne z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD.

Warsztaty te będą miały za zadanie przygotować ich uczestników – dzieci i młodzież z autyzmem/ ASD (10 os.), ich rodziców (10 os.) oraz grupę rówieśników (10 os.) do występu podczas uroczystej Gali. Zajęcia artystyczne (teatralizacja) zrealizowane zostaną w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu. Zajęcia realizowane będą w grupach oraz wspólnie podczas prób generalnych do występu. Nad merytoryczną stroną przygotowań/ warsztatów czuwać będzie reżyser/ animator (współpraca – Teatr Nowy) przy wsparciu terapeutów/ opiekunów grup (2 os.).

Warsztaty artystyczne/ teatralne zrealizowane zostaną w okresie od marca do I połowy czerwca 2017 r. w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu. Zajęcia odbywać się będą w podziale na dwie grupy (5 dzieci z ASD + 5 rodziców + 5 rówieśników). Planujemy 10 spotkań po 1,5 godz. dla każdej grupy oraz 2-3 spotkania w połączonych grupach (łącznie 5 godz.) w ramach bezpośrednich prób do występu.

Nabór uczestników warsztatów realizowany będzie w okresie: luty – I połowa marca 2017 r., w tym:

  • Dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – 10 osób, w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania oraz ich rodzice10 osób. Przy rekrutacji do projektu obowiązuje następujący formularz zgłoszeniowy tzw. „karta zgłoszenia do udziału w projekcie” – POBIERZ.
  • Rówieśnicy – dzieci i młodzież z terenu Miasta Nowego Sącza, w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania – 10 osób. Przy rekrutacji do projektu obowiązują następujące formularze zgłoszeniowe tzw. „karta zgłoszenia do udziału w projekcie” – osoba małoletnia POBIERZ, osoba pełnoletnia POBIERZ.

Karty zgłoszeniowe można wypełnić w biurze Fundacji lub dostarczyć wypełnione w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

II. SEANSE FILMOWE

Do udziału w seansach filmowych zapraszamy osoby z terenu miasta Nowego Sącza – mieszkańców Miasta, a także uczniów sądeckich szkół, uczelni wyższych i ich studentów, grona pedagogiczne/ akademickie (niezależnie od miejsca zamieszkania), przedstawicieli władz i poszczególnych wydziałów, którzy wyrażą chęć udziału w tym nietypowych przedsięwzięciu.

Zapisy na seanse realizowane będą w okresie od marca do 26 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia udziału (z uwzględnieniem wyboru filmu, terminu seansu)  przyjmowane będą telefonicznie pod numerem (18) 449 05 10 oraz  kom. +48 664313069.

Seanse odbywać się będą w Kinie SOKÓŁ w Nowym Sączu – terminy seansów poniżej.

 

 KALENDARZ seansów filmowych w podziale na tytuły:

KOMUNIA

  • PL 2016, film dokumentalny, 73 min. reż.  Anna Zamecka
  • „Komunia odkrywa piękno w odrzuconych, siłę w najsłabszych, potrzebę zmiany tam, gdzie nic na nią nie rokuje. To przyspieszona lekcja dojrzewania, która uczy, że żadne porażki nie są ostateczne. Szczególnie tam, gdzie idzie o miłość.”
  •  SEANS 1: 2 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 15:00
  •  SEANS 2: 5 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 11:00

 ŻYCIE ANIMOWANE

  • USA 2016, film dokumentalny, 89 min. reż. Roger Ross Williams
  • Niezwykle ciepły i poruszający dokument, opowiadający o życiu Owena Suskind – „chłopcu takim jak My”, u którego w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm. Niezwykła historia, którą możemy poznać z relacji samego Owena i jego najbliższych.
  • SEANS 3: 23 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 15:00
  • SEANS 4: 26 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 11:00

Więcej nt. projektu – tutaj:

Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM