Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM

Nazwa projektu: Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM
Termin realizacji: 01.02.2017 – 30.06.2017
Grupa docelowa w zależności od działania:

dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania – 10 osób, ich […]