Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM

Nazwa projektu: Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM

Termin realizacji: 01.02.2017 – 30.06.2017

Grupa docelowa w zależności od działania:

 • dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania – 10 osób, ich rodzice – 10 osób oraz dzieci i młodzież/ rówieśnicy z terenu Miasta Nowego Sącza – 10 osób, w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania
 • osoby z terenu miasta Nowego Sącza – mieszkańcy Miasta, a także uczniowie sądeckich szkół, uczelni wyższych i ich studenci, grona pedagogiczne/ akademickie (niezależnie od miejsca zamieszkania), przedstawiciele władz i poszczególnych wydziałów

Odpłatność: BRAK

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza – dotacja 5000,00 zł

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem Fundacji pn. „Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM” realizowanym przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza, którego głównym celem jest organizacja na terenie Miasta Nowego Sącza obchodów Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu w formie wydarzeń i przedsięwzięć kulturalno-artystycznych (seanse filmowe, warsztaty artystyczne, Gala podsumowująca) upowszechniających twórczość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i wpływających na lepsze zrozumienie problematyki autyzmu oraz poprawę wizerunku społecznego osób z autyzmem w środowisku lokalnym.

Kultura i sztuka potęguje piękno i radość życia. Kultura to także narzędzie komunikacji społecznej – komunikacji poprzez sztukę czyli wyrażenie siebie w sposób kreatywny. Poprzez realizację tego projektu pragniemy upowszechnić w środowisku lokalnym twórczość osób z autyzmem, co sprzyjać będzie również przełamywaniu stereotypów narosłych wokół osób z ASD. Proponowany przez nas zestaw działań: seanse filmowe, warsztaty artystyczne, uroczysta Gala podsumowująca pozwoli na upowszechnianie kultury jako płaszczyzny nabywania wspólnych doświadczeń i budowania relacji społecznych mimo różnic w postrzeganiu świata.

Seanse filmowe to działanie kierowane do szerokiego grona osób z terenu miasta Nowego Sącza – mieszkańców Miasta, a także uczniów sądeckich szkół, uczelni wyższych i ich studentów, grona pedagogicznego/ akademickiego (niezależnie od miejsca zamieszkania), przedstawicieli władz i poszczególnych wydziałów, którzy wyrażą chęć udziału w tym nietypowych przedsięwzięciu. Seanse obejmować będą projekcję filmów dokumentalnych o tematyce autyzmu co pozwoli na obrazowe i uniwersalne jej ukazanie. W ramach 4 seansów zaprezentowane zostaną dwa tytuły (po 2 seanse każdy): „Życie animowane” oraz  „Komunia” – filmy w niezwykle naturalny sposób pokazujące życie swoich bohaterów – osób z autyzmem. Seanse zaplanowane zostały  na kwiecień jako Miesiąc Wiedzy nt. Autyzmu. Odbywać się będą one  w Kinie SOKÓŁ w Nowym Sączu, które aktywnie wspiera nas w realizacji tego działania. Udział w organizowanych przez nas projekcjach filmów, tak jak i w całym projekcie jest całkowicie bezpłatny. Z racji ograniczonych miejsc obowiązywać będą tutaj zapisy/ zgłoszenia udziału na poszczególne seanse.

Poprzez te projekcje pragniemy również pokazać, że kino to coś więcej aniżeli komercja i rozrywka – to także dobry sposób na lepsze poznanie i zrozumienie drugiego człowieka oraz trudności z którymi się boryka.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będą integracyjne warsztaty artystyczne z udziałem dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD. Warsztaty te będą miały za zadanie przygotować ich uczestników – dzieci i młodzież z autyzmem/ ASD (10 os.), ich rodziców (10 os.) oraz grupę rówieśników (10 os.) do występu podczas uroczystej Gali. Zajęcia artystyczne (teatralizacja) zrealizowane zostaną w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu. Zajęcia realizowane będą w grupach oraz wspólnie podczas prób generalnych do występu. Nad merytoryczną stroną przygotowań/ warsztatów czuwać będzie reżyser/ animator (współpraca – Teatr Nowy) przy wsparciu terapeutów/ opiekunów grup (2 os.).

Osoby z autyzmem często postrzegane są przez pryzmat niezrozumiałego nie rzadko dla innych zachowania, a nie swoich talentów i możliwości. Gala podsumowująca będzie uroczystym wydarzeniem wieńczącym działania projektowe i okazją do popularyzacji w środowisku lokalnym twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD. Oprawę artystyczną gali stanowić będzie występ uczestników integracyjnych warsztatów artystycznych, który mamy nadzieję – będzie inspirować do dalszego działania w kierunku upowszechniania kultury w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego.

Najważniejsze ETAPY projektu:

I. REKRUTACJA uczestników i REALIZACJA integracyjnych WARSZTATÓW artystycznych/ teatralnych


Nabór uczestników warsztatów – od luty do I połowa marca 2017 r., w tym:

 • Dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania – 10 osób oraz ich rodzice10 osób. Przy rekrutacji do projektu obowiązuje następujący formularz zgłoszeniowy tzw. „karta zgłoszenia do udziału w projekcie” – POBIERZ.
 • Rówieśnicy – dzieci i młodzież z terenu Miasta Nowego Sącza, w tym dzieci i uczniowie sądeckich przedszkoli/ szkół niezależnie od adresu zamieszkania – 10 osób. Przy rekrutacji do projektu obowiązują następujące formularze zgłoszeniowe tzw. „karta zgłoszenia do udziału w projekcie” – osoba małoletnia POBIERZ, osoba pełnoletnia POBIERZ.

Karty zgłoszeniowe można wypełnić w biurze Fundacji lub dostarczyć wypełnione w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Warsztaty artystyczne/ teatralne zrealizowane zostaną w okresie od marca do I połowy czerwca 2017 r. w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu. Zajęcia odbywać się będą w podziale na dwie grupy (5 dzieci z ASD + 5 rodziców + 5 rówieśników). Planujemy 10 spotkań po 1,5/2 godz. dla każdej grupy oraz 2-3 spotkania w połączonych grupach w ramach bezpośrednich prób do występu – łącznie zrealizowanych zostanie 35 godzin zajęć.

Warsztaty te będą niewątpliwie niezwykłym doświadczeniem dla ich uczestników, chociażby ze względu na ich niepowtarzalny charakter – wychodzący daleko poza dostępną ofertę zajęć podobnego typu (wymiar terapeutyczny, integracyjny, rozwoju społecznego itp.). Adresowane są do osób, które pragną rozwijać zainteresowania związane z teatrem/ sztuką i szeroko rozumianą kulturą, które potęgują piękno i radość życia, będąc jednocześnie narzędziem komunikacji społecznej.

II. REKRUTACJA uczestników i REALIZACJA SEANSÓW filmowych


W ramach tego działania zaplanowane zostały 4 seanse filmowe do realizacji w miesiącu w kwietniu (2017 r.) – Miesiącu Wiedzy nt. Autyzmu.

Seanse odbywać się będą w Kinie SOKÓŁ w Nowym Sączu – terminy seansów poniżej.

Do udziału w seansach filmowych zapraszamy osoby z terenu miasta Nowego Sącza – mieszkańców Miasta, a także uczniów sądeckich szkół, uczelni wyższych i ich studentów, grona pedagogiczne/ akademickie (niezależnie od miejsca zamieszkania), przedstawicieli władz i poszczególnych wydziałów, którzy wyrażą chęć udziału w tym nietypowych przedsięwzięciu.

Zapisy na seanse realizowane będą w okresie od marca do 26 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia udziału (z uwzględnieniem wyboru filmu, terminu seansu)  przyjmowane będą telefonicznie pod numerem (18) 449 05 10 oraz  kom. +48 664313069.

 KALENDARZ seansów filmowych w podziale na tytuły:

KOMUNIA

 • PL 2016, film dokumentalny, 73 min. reż.  Anna Zamecka
 • „Komunia odkrywa piękno w odrzuconych, siłę w najsłabszych, potrzebę zmiany tam, gdzie nic na nią nie rokuje. To przyspieszona lekcja dojrzewania, która uczy, że żadne porażki nie są ostateczne. Szczególnie tam, gdzie idzie o miłość.”
 •  SEANS 1: 2 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 15:00
 •  SEANS 2: 5 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 11:00

 ŻYCIE ANIMOWANE

 • USA 2016, film dokumentalny, 89 min. reż. Roger Ross Williams
 • Niezwykle ciepły i poruszający dokument, opowiadający o życiu Owena Suskind – „chłopcu takim jak My”, u którego w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm. Niezwykła historia, którą możemy poznać z relacji samego Owena i jego najbliższych.
 • SEANS 3: 23 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 15:00
 • SEANS 4: 26 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 11:00

 

III. Uroczysta GALA podsumowująca obchody Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu i działania projektowe


Stanowić będzie element przybliżenia  mieszkańcom miasta Nowego Sącza (przedstawicielom lokalnej społeczności) tematyki autyzmu z wykorzystaniem oddziaływań kulturalno-artystycznych, które wpływać mogą na przemianę postrzegania społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (realizacja celu 3 projektu). Będzie też okazją do  popularyzacji twórczości dzieci i młodzieży z ASD w środowisku lokalnym.