Turnus uśmiechu w Wiśle 25.02-11.03.2017 r.

Nazwa projektu: TURNUS UŚMIECHU

Termin realizacji: 25.02.2017 – 11.03.2017

Grupa docelowa: dzieci/ młodzież z autyzmem oraz z inną niepełnoprawnością wraz z rodzicami i kadrą terapeutyczną

Odpłatność: brak (udział w Turnusie całkowicie bezpłatny)

Podmiot finansujący: Fundacja ING Dzieciom

Dzięki zaproszeniu Fundacji ING Dzieciom – organizatora „turnusów uśmiechu” mogliśmy naszym podopiecznym – rodzinom z dziećmi z autyzmem/ ASD/ niepełnosprawnych zaproponować udział w dwutygodniowym wyjeździe terapeutyczno-rehabilitacyjnym, który dostarczył jego uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń. Grupa uczestników tegorocznego turnusu liczyła 51 osób, w tym 5 terapeutów.

Głównym celem turnusu było doskonalenie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną – uczestników turnusu oraz wzmocnienie oddziaływań z zakresu komunikowania się i rozwoju mowy. Ponadto poprzez przewidziane programem turnusu aktywności pragnęliśmy pozytywnie oddziaływać na niezwykle ważną kwestię wspólnego spędzania czasu i budowania więzi rodzinnych. Jednocześnie turnus uśmiechu stanowił doskonałą okazję do generalizowania przez naszych podopiecznych nabytych umiejętności na nowe sytuacje i jednocześnie oddziaływał edukacyjnie oraz terapeutycznie. Podczas tego wyjazdu mogliśmy obserwować  u naszych podopiecznych duży entuzjazm w zakresie udziału w poszczególnych aktywnościach, a także ogromną mobilizację oraz starania organizacyjne z ich strony. Tego typu wyjazdy uczą również samodzielności i zaradności, co sprzyja rozwojowi osobistemu i kształtowaniu poczucia własnej wartości. Ważnym aspektem turnusu jest także jego grupowy charakter, który pomaga w integrowaniu się rodzin/ uczestników i dzieleniu się doświadczeniami przy wsparciu uczestniczących w turnusie terapeutów, których kwalifikacje zawodowe w znacznym stopniu  sprzyjały funkcjonowaniu grupy. Turnusowi towarzyszyła również bardzo ciepła i przyjazna atmosfera jaką zapewniała kadra Ośrodka Regle w Wiśle, a także sami mieszkańcy tej miejscowości, wykazując się dużą życzliwością i zrozumieniem względem naszych podopiecznych.

W programie turnusu znalazły się m.in.:

  • wyjścia i wyjazdy edukacyjne – Muzeum Narciarstwa w Wiśle, „śladami Małysza”, Chlebowa Chata w Brennej, Galeria Sztuki Ludowej w Istebnej i Koniakowie, teatralizacja w Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej
  • wyjazdy na basen – zajęcia ruchowe na basenie solankowym
  • dyskoteka
  • gry i zabawy świetlicowe
  • inhalacyjne seanse w grocie solnej
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • zajęcia w sali sensorycznej
  • zwiedzanie Skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince
  • wyjście do Parku wodnego – Hotel Gołębiewski (we własnym zakresie)

Podczas turnusu odbywały się również spotkania/zajęcia  z psychologiem dla rodziców – na kształt grupy wsparcia, tak aby dodatkowo wzmocnić w nich wiarę we własne siły i zmotywować do dalszych oddziaływań w zakresie wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci.

Na zakończenie turnusu uczestniczący w turnusie rodzice przygotowali dla swoich dzieci oraz terapeutów i organizatorów wyjątkowe przedstawienie, jako wyraz wdzięczności za to wspaniałe przedsięwzięcie jakim są turnusy uśmiechu.