Aktualności

25.09.2013

Harmonogram i tematyka szkoleń w ramach projektu „Prospołeczni – program wsparcia (…)”

Obok zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem” zrealizowane zostaną spotkania szkoleniowe dla rodziców oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. Celem tych spotkań jest umożliwienie rodzicom nabycia kompetencji w zakresie odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci, a nauczycielom – przedstawienie stosowanych metod terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego oraz modeli postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych. Szkolenia dla rodziców będą realizowane w październiku i listopadzie, natomiast szkolenia dla nauczycieli w cyklu 3 spotkań w miesiącu listopadzie – szczegółowy harmonogram poniżej.

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW – miejsce: Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9

Piątek 11 października 2013 r.
godz. 16.30 – 18.30<
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- warsztaty
Prowadzący: Małgorzata Świerczek, psycholog
Piątek 25 października 2013 r.
godz. 16.30 – 18.30
Alternatywne metody komunikacji
Prowadzący: Dorota Kośkiewicz, logopeda
Piątek 15 listopada 2013 r.
godz. 16.30 – 18.30
Autyzm i dieta. Dieta jako sposób wsparcia rozwoju osób z autyzmem
Prowadzący: Renata Radomska, Fundacja Autyzm bez łez
Piątek 22 listopada 2013 r.
godz. 16.30 – 18.30
Sposoby radzenia sobie ze stresem
Prowadzący: Iwona Reinfuss-Bulanda, psycholog
Piątek 29 listopada 2013 r.
godz. 16.30 – 18.30
Jak moje dziecko rozumie świat? Rozwijanie umiejętności społecznych osób z autyzmem
Prowadzący: Iwona Prokop, pedagog specjalny

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI – miejsce: Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9

Piątek 8 listopada 2013 r.
godz. 16.15-19.30
Co to jest autyzm i jakie są jego przyczyny? Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
Prowadzący: Małgorzata Świerczek, psycholog
Sobota 9 listopada 2013 r.
godz. 9.00-16.15
Wpływ zaburzeń autystycznych na funkcjonowanie w domu i szkole
Tworzenie środowiska przyjaznego dla osób z autyzmem
Włączanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej
Prowadzący: Iwona Reinfuss-Bulanda, psycholog
Problemy sensoryczne osób z autyzmem
Prowadzący: Marek Stanek, terapeuta SI
Sobota 23 listopada 2013 r.
godz. 9.00 – 16.15
Wspieranie procesu komunikacji dzieci z autyzmem
Prowadzący: Aneta Zarzeka, pedagog specjalny/ logopeda
Przegląd metod pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Doświadczenia własne z pracy z osobami z autyzmem
Modele postępowania z zachowaniami trudnymi i możliwości wspierania zachowań pożądanych
Prowadzący: Iwona Prokop, pedagog specjalny

 

O projekcie również tutaj

Projekt realizowany w ramach współpracy z Fundacją PZU
– konkurs dotacyjny pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”

logo_pzu