Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Zajęcia z zakresu wspinaczki ściankowej przeprowadzane są na profesjonalnej ścianie wspinaczkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 34.

Zajęcia prowadzą instruktorzy z Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu – profesjonaliści z zakresu wspinaczki, którzy jednocześnie czuwają nad bezpieczeństwem przeprowadzanych zajęć.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej dzięki otrzymywanemu dofinansowaniu realizujemy z powodzeniem już ok kilku lat i cieszą się one dużym zainteresowaniem, będąc dla ich uczestników atrakcyjną formą zajęć sportowych. Zajęcia te obok funkcji rozwijania sprawności fizycznej i zręczności, mają również pozytywny wpływ na rozwój w wymiarze osobowym – uczą pokonywania strachu, dyscypliny oraz zachowań związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za drugą osobę.

Wspinaczka ściankowa sprzyja również usprawnieniu motoryki tzw. małej i dużej, ćwiczy celowość ruchową i rozwija umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Tym samym zajęcia te służą poprawie sprawności fizycznej naszych podopiecznych, a także korygowaniu wad postawy. Sam ruch na wysokości wywołuje również silne emocje wpływając na zdolność pokonywania własnych lęków i obaw (strachu), a także mobilizuje do intensywnego myślenia (mądry ruch), ucząc radzenia sobie w trudnych sytuacjach (dokonywania wyboru).

Ponadto zajęcia na ściance wspinaczkowej dzięki swojej częstotliwości i profesjonalnemu prowadzeniu stanowią trening przygotowawczy do zawodów wspinaczkowych.