Rozwój dziecka

Punkt Konsultacyjny
– projekt realizowany od 1996 roku, Punkt diagnostyczno – terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzin

Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem
– cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, a także spotkań szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli organizowanych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. Projekt realizowany w ramach współpracy z Fundacją PZU – konkurs dotacyjny pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”