MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE edycja 2017

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD

Okres realizacji: 06.03.2017 – 31.10.2017

Grupa docelowa: 5-ro dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych i integracyjnych z Zespołu Szkół w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

herb_1300Źródło dofinansowania:
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec – dotacja 4500,00 zł

Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętym. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat aniżeli osoby neurotypowe, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie społeczne. Wobec takiego stanu rzeczy powstaje konieczność realizacji wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych, które  pozwolą osobom z autyzmem lepiej poznać i zafunkcjonować w otaczającym je środowisku.

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD to kolejna edycja projektu realizowanego od kilku lat przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec. Autyzm i choroby pokrewne rodzą wiele komplikacji w codziennym funkcjonowaniu osób z autyzmem, a także stają się doświadczeniem całej rodziny. Wynika to z ich specyfiki jako całościowych zaburzeń neurorozwojowych, przez co wymagają stałego, wielostronnego oddziaływania terapeutycznego, a przede wszystkim kontynuacji tych oddziaływań. Stąd też głównym celem ww. projektu jest wzrost wsparcia terapeutycznego oraz działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec. Jego realizacja odbywać się będzie w ramach zajęć/ warsztatów terapeutycznych obejmujących: terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (tutaj w grupach 2-3 osobowych).

Projekt obejmuje przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć, z których skorzysta 5-ro dzieci/ młodzieży z autyzmem/ ASD z terenu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych i integracyjnych Zespołu Szkół w Chełmcu. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY – projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec. Zajęcia zrealizowane zostaną we współpracy z Ośrodkiem Terapeutyczno-Edukacyjnym ADA, którego właścicielem jest Pani Dagmara Salamon – terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem.