Integracyjne Zawody Wspinaczkowe

Integracyjne Zawody Wspinaczkowe zrealizowane zostały w formie jednodniowej imprezy tj. 11 lipca 2013 r.  Zawodnicy niepełnosprawni startowali w następujących kategoriach:

  • indywidualnie (żeńska, męska);
  • drużynowo (łączny start indywidualnych startów)
  • kategoria open – pełnosprawni rówieśnicy.

Integracyjne Zawody Wspinaczkowej były pierwszą tego typu imprezą sportową w Nowym Sączu. Cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły dużą  grupę zawodników oraz kibiców.

Zawody dostarczyły wiele emocji zarówno samym zawodnikom, jak i zgromadzonej publiczności, która dopingując dodawała odwagi i mobilizowała zawodników.

Integracyjne Zawody Wspinaczkowe – impreza sportowa zrealizowana przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza.