Projekt „Taniec bez granic”

Projekt „Taniec bez granic” przygotowany został przez pracowników Banku BGŻ z oddziału w Nowym Sączu w ramach wolontariatu pracowniczego i otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji BGŻ na najlepsze projekty społeczne.

Działania projektowe obejmują organizację warsztatów tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży, w których aktywny udział biorą również osoby z autyzmem – bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci i młodzież, które już rozpoczęły swoją przygodę z tańcem towarzyskim lub właśnie chciałyby ją rozpocząć ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem. Stąd też od października 2013 r. na sali tanecznej przy ul. Nawojowskiej 3 w Nowym Sączu systematycznie odbywają się warsztaty tańca towarzyskiego, które prowadzą instruktorzy ze szkoły tańca. Nasza Fundacja czynnie włączyła się w realizację tego pomysłowego przedsięwzięcia i z zachwytem obserwuje zaangażowanie jego uczestników.

Główne problemy, na które projekt zwraca uwagę to niewystarczająca oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności osób z autyzmem. Dzieciom i młodzieży brakuje możliwości kreatywnego spędzenia czasu wolnego, a doskonalenie umiejętności w zakresie tańca w formie warsztatów z wykwalifikowanymi trenerami zwykle ma charakter odpłatny. W znacznym stopniu ogranicza to ich udział w takich wydarzeniach.

Ponadto jednym z głównych problemów osób z autyzmem są trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Ćwiczeń wymaga także umiejętność pracy w grupie. Przekłada się to bezpośrednio na jakość ich życia. Osoby z autyzmem często spostrzegane są przez pryzmat niezrozumiałego dla innych zachowania, a nie swoich talentów i możliwości.

Wspólne spotkania w ramach wydarzeń przewidzianych projektem, poza poznaniem kroków tanecznych, dają nawzajem dzieciom i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej „bagaż doświadczeń” dotyczących swoich potrzeb i możliwości przyczyniając się do lepszego zrozumienia problemów innych, pełniejszej współpracy i budowania postawy szacunku. Dzięki zajęciom o charakterze integracyjnym rozwijają oni swoje kompetencje społeczne.

Podsumowaniem realizowanych warsztatów tanecznych będzie I Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego, w takcie którego prezentować swe umiejętności będą dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich zdrowi rówieśnicy. Odbędzie się on w sobotę 14 grudnia 2013 roku na sali gimnastycznej I LO przy ul. Długosza 5.