Pomoc rodzinie

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” powstała w 1996 roku i jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce podjęła się trudnego tematu tworzenia struktur pomocowych dla osób z autyzmem i ich rodzin. Terenem działalności Fundacji jest głównie Nowosądecczyzna oraz sąsiednie powiaty, ale także w miarę możliwości odpowiadamy na każdą zgłaszaną do nas potrzebę.

Wypracowanymi przez lata działalności Fundacji formami wsparcia są przede wszystkim:

  • w zakresie potrzeb diagnostycznych – działalność Punktu Konsultacyjnego,

  • działania w sferze edukacji – wspieranie powstania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych dla dzieci z autyzmem,

  • utworzenie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem,

  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,

  • pomoc finansowa rodzinom osób z autyzmem,

  • spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin osób z autyzmem

  • uruchomienie projektu zmierzającego do zaopiekowania się dorosłymi z autyzmem i stworzenie dla nich ośrodka pobytu stałego typu Dom-Rehabilitacja-Praca – projekt WIOSKA ŻYCIA.

W swoich działaniach dążymy także do popularyzacji wiedzy na temat autyzmu oraz nowoczesnych metod leczenia i terapii osób nim dotkniętych (w ramach realizowanych projektów, w tym konferencje, zajęcia terapeutyczne, szkolenia dla kadry nauczycielskiej itp.).

Każda oferowana przez Fundację pomoc oferowana jest w sposób bezpłatny dla beneficjentów.

Krótko o działalności pomocowej Fundacji

Terapeutyczny „Turnus uśmiechu”

Konferencja  pn. „Wiem więcej, rozumiem bardziej” w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu

Wyjazd na Zieloną Szkołę dzieci z autyzmem