Pomoc rodzinie

Filmik z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacji MADA:

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” powstała w 1996 roku i jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce podjęła się trudnego tematu tworzenia struktur pomocowych dla osób z autyzmem i ich rodzin. Terenem działalności Fundacji jest głównie Nowosądecczyzna (Miasto i Powiat) oraz sąsiednie powiaty, ale także w miarę możliwości odpowiadamy na każdą zgłaszaną do nas potrzebę.

Wypracowanymi przez lata działalności Fundacji formami wsparcia są przede wszystkim:

  • w zakresie potrzeb diagnostycznych – działalność Punktu Konsultacyjnego,
  • działania w sferze edukacji – wspieranie powstania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych dla dzieci z autyzmem,
  • utworzenie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z artyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie,
  • organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
  • wsparcie bezpośrednie osób z autyzmem oraz ich rodzin (informacyjne, edukacyjne, finansowe i in.),
  • zapoczątkowanie projektu „Wioska Życia – ośrodek pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem” zmierzającego do uruchomienia ośrodka pobytu stałego typu Dom-Rehabilitacja-Praca, będącego priorytetem działania i planem na przyszłość determinowanym trudną dorosłością osób z autyzmem.

W swoich działaniach dążymy także do popularyzacji wiedzy na temat autyzmu oraz nowoczesnych metod leczenia i terapii osób nim dotkniętych (w ramach realizowanych projektów – w tym konferencje, zajęcia terapeutyczne, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, rodziców itp.).

Każda oferowana przez Fundację pomoc realizowana jest w sposób BEZPŁATNY.