Aktualności

9.05.2018

Dziękujemy za 1%

Czytaj więcej
16.04.2018

Zajęcia sportowe – wspinaczka ściankowa dla osób z autyzmem/ niepełnosprawnych z Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa projektu: Zajęcia sportowe – wspinaczka ściankowa

Okres realizacji: 16.04 – 30.11.2018 r.
Grupa docelowe: 10 osób niepełnosprawnych

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 742,00 zł

Czytaj więcej
16.04.2018

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ ASD z terenu Gminy Chełmiec

 
Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD
Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.11.2018
Grupa docelowa: 4-ro dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych i integracyjnych z […]

Czytaj więcej