Aktualności

24.12.2021

Boże Narodzenie 2021 – życzenia

Czytaj więcej
12.11.2021

Ankiety badawcze – informacja, prośba o wypełnienie

Uniwersytet Cambridge, w ramach badań AIMS-2-TRIALS, przeprowadza ankiety adresowane do osób w spektrum autyzmu i osób sprawujących nad nimi opiekę tj.:
a) Osób w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starszych
b) Opiekunów lub członków rodzin osób w spektrum autyzmu, które […]

Czytaj więcej
30.10.2021

AuTYzm.Poznaj, Zrozum, Pomagaj!

Społeczności lokalne to naturalne otoczenie osób z autyzmem i to one w znacznym stopniu decydują o możliwościach uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego osób z autyzmem – poprzez swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla „inności” wynikającej z tego schorzenia.
AuTYzm. Poznaj, Zrozum, […]

Czytaj więcej