Aktualności

27.03.2013

Zbudujmy dom dla osób z autyzmem

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” podjęła się niezwykle trudnego zadania wybudowania ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem – Wioski Życia. Pierwsze kroki w tym kierunku, takie jak wydzierżawienie odpowiedniego gruntu w miejscowości Rytro oraz przygotowanie projektu architektonicznego, zostały już poczynione.

 

Koncepcja projektu „WIOSKA ŻYCIA” zakłada:
(1) wybudowanie budynku mieszkalno-warsztatowego dla 21 osób;
(2) wybudowanie budynku gospodarczego;
(3) zagospodarowanie przestrzenne terenu,
a poniższa mapka prezentuje sposób rozmieszczenia poszczególnych budynków oraz elementów zagospodarowania.

Rytro2

Legenda:
A1 – Budynek mieszkalny i część rekreacyjna
A2 – Część dzienna dla A1 i A3 oraz warsztaty
A3 – Budynek mieszkalny i część techniczna
B – Budynek administracyjno-techniczny z usługami
C1, C2, C3 – rejony lokalizacji inwestycji w dalszych etapach
D – Droga wewnętrzna (pieszojezdnia)
D1 – Wjazd 1
D2 – Wjazd 2
D3 – Parking brukowany
D4 – Parking zielony
E – Plac frontowy „zewnętrzny”
F – Altana, grilowisko
G1 – Droga gospodarcza
G2 – Budynki gospodarcze
L – Zagajniki drzew i krzewów
Ł – Łąka ziołowa
S – Sad
T – Poletka tarasowe
P – Ciek wodny z rozlewiskiem
W – Rezerwa terenu pod urządzenia gminnego wodociągu
ee – Zmiana przebiegu linii ee

 

widok 8

 

Na zaprezentowanych zdjęciach mogą Państwo zobaczyć wizualizację zagospodarowania terenu, a w szczególności głównego obiektu, tj. budynku mieszkalno-terapeutycznego.

Budynek główny składać się będzie z trzech modułów: 2 mieszkalnych (moduły skrajne) oraz części wspólnej (moduł środkowy), tzw. łącznik.

Moduły mieszkalne stanowić będą część prywatną kompleksu, do której dostęp będą mieli wyłącznie mieszkańcy i personel ośrodka.

Moduł łącznikowy (pomiędzy mieszkalnymi) stanowić będzie część wspólną, na którą składać się będą m.in.:

 • pomieszczenia rehabilitacyjne,
 • pokój wyciszeń – wykorzystywany zarówno do badań lekarskich, jak i w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych, jako miejsce gdzie będzie można uspokoć daną osobę autystyczną nie przeszkadzając jednocześnie pozostałym mieszkańcom,
 • pralnia i pomieszczenia gospodarcze,
 • dwa warsztaty (pracownie komputerowa i plastyczna),
 • kuchnia wraz z zapleczem – kuchnia wykorzystywana będzie nie tylko do przygotowywania posiłków, ale również jako pracownia gospodarstwa domowego w celu prowadzenia terapii z mieszkańcami,
 • jadalnia,
 • kącik wypoczynkowy (TV, internet) – pełnić będą funkcje wypoczynkowe oraz miejsca wspólnych spotkań.

widok 10


BUDYNEK GOSPODARCZY 

W celu zapewnienia w budynku mieszklanym atmosfery domu konieczne jest wybudowanie osobnego budynku, który mieścił będzie pracownię stolarsko-techniczną oraz który będzie pełnił funkcje gospodarcze. Budynek ten stanowić będzie również zaplecze dla pracownie sadowniczo-ogrodniczej i hodowli małych zwierząt.

W poszczególnych pracowniach tj.:

 • komputerowej,
 • plastycznej,
 • stolarsko-technicznej,
 • sadowniczo-ogrodniczej,
 • hodowli małych zwierząt

prowadzona będzie terapia z osobami autystycznymi, stanowiąc jeden z podstawowych sposobów rehabilitacji i spędzania przez nich czasu podczas dnia.

widok 7