Aktualności

15.07.2015

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

Informujemy, że Stowarzyszenie Terapeutów na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Innymi Zaburzeniami  Rozwoju „MODUS” z siedzibą w Nowym Sączu rozpoczyna realizację projektu „Obserwuję, mówię, działam- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju”.

Projekt skierowany jest do dzieci  z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym (w tym mowy) w wieku 1- 7 lat z terenu Miasta Nowego Sącza i powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Przewiduje realizację indywidualnych i  grupowych zajęć terapeutycznych, których głównym celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem oraz usprawnianie i wspieranie rozwoju kompetencji społecznych.  Projekt realizowany jest w okresie 20.06 – 31.10.2015.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.07.2015.r.

Kontakt:  stowarzyszeniemodus@gmail.com

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.