Aktualności

27.01.2014

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w I tygodniu ferii

Serdecznie zapraszamy dzieci z autyzmem w wieku do lat 12 oraz ich rodziców do udziału w zajęciach terapeutycznych. Odbywać się one będą w okresie ferii zimowych w dn. 3-7 lutego 2014 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 109  w Nowym Sączu zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Zajęcia organizowane będą w godzinach popołudniowych i realizowane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, które należy kierować do Pani Iwony Prokop na numer telefonu 793483102.
Zgłoszenia na  zajęcia przyjmowane są do piątku 31.01.2014 r.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dziękujemy serdecznie NAUCZYCIELOM/ TERAPEUTOM i SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 w Nowym Sączu za tą wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie w bezinteresowną pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Harmonogram zajęć terapeutycznych

Termin

Godzina

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek
03.02.2014

15:30-16:30 Bajkoterapia z elementami logopedii mgr Renata Kliś
mgr Justyna Stępień

Poniedziałek
03.02.2014

16:30- 17:30 Zajęcia arteterapii z elementami metody taktylnej mgr Justyna Stępień
mgr Renata Kliś

Wtorek
04.02.2014

15:30-16:30 Bajkoterapia z elementami logopedii mgr Renata Kliś
mgr Justyna Stępień

Wtorek
04.02.2014

16:30- 17:30 Zajęcia arteterapii z elementami metody taktylnej mgr Justyna Stępień mgr Renata Kliś

Środa
05.02.2014

15:30-16:30 Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego z elementami metody werbo-tonalnej mgr Iwona Prokop
mgr Anna Moszycka

Środa
05.02.2014

16:30- 17:30 Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody Mobilnej rekreacji ruchowej mgr Anna Moszycka
mgr Iwona Prokop

Czwartek
06.02.2014

15:30-16:30 Trening umiejętności społecznych mgr Iwona Prokop
mgr Anna Moszycka

Czwartek
06.02.2014

16:30- 17:30 Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody Mobilnej rekreacji ruchowej mgr Anna Moszycka
mgr Iwona Prokop

Piątek
07.02.2014

15:30-16:30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej mgr Stanisław Cebula
mgr Aneta Zarzeka

Piątek
07.02.2014

16:30- 17:30 Konsultacje neurologopedyczne mgr Aneta Zarzeka