Aktualności

14.06.2013

Wyjazd na Zieloną Szkołę dzieci z autyzmem

„Wyjazd na Zieloną Szkołę dzieci z autyzmem” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec w ramach przekazanego naszej Fundacji na ten cel dofinansowania.

Wycieczka przeprowadzana jest we współpracy z Zespołem Szkół w Chełmcu w ramach funkcjonującej w szkole podstawowej  klasy dla dzieci z autyzmem i realizowana jest w okresie od 09 czerwca 2013 roku do 16 czerwca 2013 roku w urokliwej nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra.

Program wyjazdu przewiduje realizację  ciekawego programu rekreacyjno-turystycznego, dzięki któremu dzieci będą mogły w sposób atrakcyjny i przede wszystkim bardzo aktywny spędzać czas wolny. Jednocześnie z uwagi na swoją niepełnosprawność wynikającą z autyzmu, wyjazd w nowe nieznane miejsce jest dla nich także kolejnym krokiem w ich rehabilitacji – głównie w wymiarze społecznym – bowiem stwarza warunki do pokonywania barier towarzyszącym temu schorzeniu.

Ponadto pobyt nad morzem daje możliwość wielozmysłowego poznania nowego środowiska, a oddziaływanie takich bodźców jak np. szum fal, ruch wody, piasek przyczynia się do regulowania procesów integracji sensorycznej, co dla osób z autyzmem stanowi poważny problem.

Wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze, kilkudniowy, z dala od domu – jest także dla dzieci z autyzmem i ich rodziców oderwaniem się od codziennych rutynowych zajęć, okazją do wspólnego aktywnego wypoczynku i większej integracji grupy. Dzięki udziałowi w wycieczce terapeutów i pedagogów z Zespołu Szkół w Chełmcu zarówno dzieci jak i rodzice otrzymują również niezbędne wsparcie terapeutyczne co sprzyja rozwojowi wzajemnych relacji.

zdj.grupy2  zdj.2  zdj.4  zdj.5

zdj.1  zdj.3  zdj.6