Aktualności

5.05.2017

Warsztaty artystyczne/ teatralne

Od marca nasza Fundacja w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM” realizuje integracyjne warsztaty artystyczne/ teatralne we współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu. Większość zajęć odbywa się w salach udostępnionych nam przez Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu przy ul. Traugutta 44.

W zajęciach biorą udział dzieci/ młodzież z autyzmem (10 os.) oraz ich zdrowi rówieśnicy (10 os.), a także rodzice  naszych podopiecznych (10 os.). Odbywają się one w dwóch grupach i stanowią przygotowanie do planowanego na czerwiec występu na scenie Teatru Nowego w Nowym Sączu.

Podczas zajęć ich uczestnicy mają możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności w zakresie pracy nad wyobraźnią, koncentracją, pamięcią, świadomością ciała/emocji, tworzeniem kreacji scenicznej/ postaci scenicznej, ruchem scenicznym i choreografią, improwizacją, interpretacją tekstu, ekspresją i emisją głosu, a także umiejętnością radzenia sobie ze stresem, pracy w grupie czy przygotowania elementów scenografii.