Aktualności

7.12.2016

Sympozjum „Z autyzmem przez życie” – podsumowanie

Sympozjum pod hasłem „Z autyzmem przez życie”, które mieliśmy przyjemność zorganizować 01 grudnia 2016 r. wspólnie z SOSW w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem TĘCZA to wydarzenie, które zgromadziło blisko 150 uczestników – wśród których znaleźli się zarówno rodzice dzieci z autyzmem, jak i przedstawiciele instytucji działających na rzez osób z autyzmem z rożnych zakątków naszego regionu.

Patronat honorowy nad Sympozjum objęli Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki.  Podczas sympozjum Patronów Honorowych reprezentowali: Pani Bożena Mynarek – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz Pan Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Sympozjum obejmowało 6 tematycznych wystąpień zrealizowanych w 2 częściach po 3 wystąpienia, po których następował czas na dyskusje  w tematach poszczególnych wystąpień. Taka formuła spotkania pozwoliła na upowszechnienie danej wiedzy w szerszym gronie, co dodatkowo wzmocnione zostało poprzez indywidualne rozmowy podczas przerw kawowych.

Tematyka sympozjum ściśle nawiązywała do problemów życia codziennego naszych podopiecznych i obejmowała następujące zagadnienia:

  • „Kiedy dziecko czasami milczy – czyli czym jest mutyzm wybiórczy”
  • „Mowa czy rozmowa. Błędy terapii małego dziecka z autyzmem”
  • „Wspomaganie rozwoju dziecka przez integrację sensoryczną”
  • „Zaburzenia postawy i ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych układów”
  • „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jako instytucja wspierająca dzieci i ich rodziców”
  • „Niepełnosprawność dziecka a domowy budżet”

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować omawiającym poszczególne tematy Prelegentom, którzy swoje wystąpienia zrealizowali całkowicie w ramach społecznej aktywności (bez wynagrodzenia), pragnąc podzielić się ze swymi słuchaczami fachową wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Jednocześnie pragniemy ogromnie podziękować Kierownictwu i Pracownikom Domu Studenta PWSZ w Nowym Sączu, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w organizację naszego Sympozjum – poprzez udostępnienie (nieodpłatne) sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także niezwykle życzliwą pomoc organizacyjną na etapie przygotowania do sympozjum oraz w jego trakcie.

Sympozjum zorganizowane zostało w ramach corocznych obchodach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, którego idea nawiązuje do rozbudowywania świadomości oraz kształtowania postaw społecznych względem osób dotkniętych tym schorzeniem. Wyrażamy nadzieję, że udział sympozjum stanowił dla jego uczestników okazję do pogłębienia swojej wiedzy na temat funkcjonowania w tym jakże skomplikowanym schorzeniu – schorzeniu, które realnie jest doświadczeniem całej rodziny, a także wyzwaniem w wymiarze medycznym, edukacyjnym oraz społecznym.

Fotogaleria z Sympozjum: