Aktualności

8.01.2015

Strona badabada – już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi narzędziami wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dostępnych za pośrednictwem strony badabada.pl

Dla rodziców szczególnie dedykowane jest narzędzie do badań przesiewowych M-CHAT-R. Ma ono postać kwestionariusza on-line i przeznaczone jest do badania dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia.

Kwestionariusz zawiera 20 pytań dotyczących różnych zachowań i umiejętności dziecka. Po wypełnieniu kwestionariusza oraz załączonej krótkiej metryczki, rodzic otrzymuje wynik z informacją: czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie (wtedy wskazana jest rozmowa uzupełniająca z osobą przeszkoloną celem wyjaśnienia pytań, których dziecko w ocenie rodzica nie zaliczyło; w jej efekcie rodzic uzyskuje informację czy ryzyko ASD jest jednak niskie, czy też dziecko wymaga konsultacji specjalistycznej i jakiej), czy wysokie (wtedy wskazana jest konsultacja specjalistyczna i dalsza diagnostyka celem określenia problemów rozwojowych dziecka).

Link do kwestionariusza M-CHAT-R: http://badabada.pl/ankieta/

Strona badabada.pl zawiera cenne informacje w zakresie wczesnego wykrywania ASD zarówno dla rodziców, jak i dla profesjonalistów (M-CHAT-R/F, SACS-R).

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się następujące grupy tematyczne:

DLA PROFESJONALISTÓW:

  • O programie
  • Wczesne wykrywanie (Bibliografia dot. wczesnego wykrywania autyzmu)
  • M-CHAT-R/F
  • SACS-R