Aktualności

16.07.2015

Punkt Konsultacyjny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 15.06.2015 – 30.11.2015

Grupa docelowa: dzieci z zaburzeniami w rozwoju (podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu) oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice z terenu Małopolski

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Logo_UM         Logo_PFRON

Wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu to główny cel działania prowadzonego przez Fundację Punktu Konsultacyjnego, którego działalność w zakresie bieżących 3 sesji konsultacyjnych wspiera aktualnie ze środków PFRON Województwo Małopolskie.

Dzięki temu wsparciu działalność diagnostyczno-terapeutyczna Punktu może być skierowana do rodzin z terenu Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu Nowy Sącz, nowosądeckiego i powiatów sąsiednich –  gorlickiego oraz limanowskiego.

Organizowane przez nas badania diagnostyczne przeprowadzane są w oparciu o standard MAA, obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Podczas konsultacji każde dziecko w sposób indywidualny poddawane jest diagnozie, którą przeprowadza zespół konsultacyjny (diagnostyczny), w skład którego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog i pedagog specjalny. Wszyscy specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia. Czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 2 godz.

Na proces diagnostyczny składa się:

  • obszerny i szczegółowy wywiad lekarski z rodzicami/ opiekunami,
  • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka,
  • badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne),
  • obserwacja kierowana dziecka,
  • omówienie z rodzicami/ opiekunami wyniku konsultacji,
  • opracowanie i przekazanie jego pisemnej formy.

W badaniu dziecka uczestniczy cały zespół diagnostyczny, co pozwala na przeprowadzenie wielospecjalistycznego rozpoznania i pełnej oceny diagnostycznej z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwoju dziecka. Wymiernym efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest wynik konsultacji przekazywany rodzicom/opiekunom dziecka w formie ustnej oraz pisemnej, gdzie obok diagnozy znajduje się opis poczynionych względem dziecka obserwacji, a także zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej
z dzieckiem.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

Rekrutacja osób na konsultacje w ramach projektu realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt telefoniczny z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia. Może zostać ona uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Województwa Małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Nowy Sącz, nowosądeckiego i powiatów sąsiednich – gorlickiego, limanowskiego.

  • Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664313069  oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 109, gdzie w ramach współpracy ze Szkołą mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.
  • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu  możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.