Aktualności

27.02.2015

Nowa pracownia WTZ – pracownia ogrodnicza

Od 01 grudnia 2014 r. w ramach prowadzonego przez Fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej udostępniona została jej uczestnikom nowa pracownia – pracownia ogrodnicza.

Uruchomienie dodatkowej pracowni WTZ związane było ze zwiększeniem liczby uczestników o kolejne 5 osób. Stąd też z zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej MADA korzysta obecnie 30 dorosłych osób z terenu Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Jest to kolejna – 6 pracownia w ramach WTZ MADA. Dla przypomnienia obok nowej pracowni ogrodniczej WTZ MADA realizują swoje działania w następujących pracowniach: plastycznej, technicznej, komputerowej, gospodarstwa domowego oraz krawieckiej.

Pracownia ogrodnicza jest miejscem rehabilitacji społecznej, usprawnienia ruchowego oraz rehabilitacji zawodowej dla 5 osób rotacyjnie zmieniających się pomiędzy poszczególnymi pracowniami WTZ co kilka miesięcy. W ramach rehabilitacji zawodowej realizowanej w tej pracowni szczególne znaczenie ma rozwijanie wiedzy z zakresu opieki nad roślinami, ekologii, zdrowego stylu życia, a także zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie. Elementem zajęć w pracowni ogrodniczej jest także praktyczne i celowe posługiwanie się narzędziami i sprzętem ogrodniczym. Praca w plenerze oraz w pomieszczeniach pracowni rozwija wiedzę niezbędną do wykonywania prac w ogrodnictwie m.in. w zakresie przygotowania terenu do uprawy ogródka kwiatowego, tunelu warzywnego, sadzenia i przycinania drzewek, krzewów, winorośli, kwietników, trawników, ekologicznej uprawy itp.

W miniony piątek 20 lutego na terenie nowej pracowni mieli także okazję spotkać się wszyscy uczestnicy WTZ i wspólnie świętować rocznicę urodzin Agnieszki – jednej z uczestniczek WTZ.