Aktualności

27.03.2015

Kwiecień – Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

Zapraszamy do wspólnego świętowania Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Obchody rozpoczyna Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu przypadający corocznie na dzień 2 kwietnia, w ramach którego tysiące budynków na całym świecie rozświetlanych jest niebieskim światłem, będąc przejawem solidarności z osobami z autyzmem. Kolor niebieski stał się symbolem zaangażowania w przemianę postrzegania przez społeczeństwo osób z autyzmem. Każdy z nas może poprawiać życie osób z autyzmem, gdyż to członkowie naszego bliższego czy dalszego otoczenia. Każdy gest, każda aktywność ma znaczenie i może pomóc innym uwrażliwić się na autyzm, a osobom z autyzmem ułatwić życie wśród nas.

Zaangażuj się w budowanie pozytywnego wizerunku osób z autyzmem
– kwiecień jest ku temu doskonałą okazją.

ZAŚWIEĆ – włącz się w niebieską iluminację 2 kwietnia

EDUKUJ – zainspiruj się i podziel wiedzą na temat autyzmu

WSPIERAJ – przekaż 1% podatku lub darowiznę na diagnozę i terapię podopiecznych Fundacji MADA

Autyzm jest skomplikowanym schorzeniem, które oddziałuje na wszystkie sfery funkcjonowania osób nim dotkniętych. Stanowi poważne wyzwanie zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym, jak i społecznym. W Polsce problematyka autyzmu realnie rozwija się dopiero od 25 lat i jest to okres kiedy jako społeczeństwo musimy zmierzyć się z narastającą skalą występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szacuje się, iż obecnie w Polsce zaburzenia te dotykają 1 na 300 dzieci, natomiast w skali globalnej – 1 % całej populacji ludzi na świecie. Mimo to świadomość autyzmu w społeczeństwie jest wciąż bardzo niska, a osoby nim dotknięte często spotykają się z krzywdzącymi komentarzami i brakiem akceptacji, a nawet wykluczeniem społecznym. W tym kontekście działania zmierzające do popularyzacji tematyki autyzmu stanowią ważny element poprawy jakości życia osób z autyzmem. Miesiąc kwiecień i wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu – 2 kwietnia oraz Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w Polsce stanowią doskonałą okazję do włączenia się nawet w symboliczny sposób w te działania. Oświetlając swój budynek/biuro na niebiesko, ubierając niebieską koszulę/ bluzkę czy malując paznokcie na niebiesko 2 kwietnia okażą Państwo solidarność z osobami z autyzmem i ich rodzinami dodając im otuchy w codziennych zmaganiach ze skutkami niepełnosprawności wynikającej z autyzmu. Zainspirowani chęcią zaangażowania się w pomoc osobom z autyzmem dowiedzmy się więcej na temat tego schorzenia, a zdobytą wiedzą podzielmy się z innymi. Tak by świadomość społeczna na temat autyzmu nie była oparta tylko na stereotypach i obiegowych opiniach.

W tegoroczne obchody akcji „Na niebiesko dla autyzmu” oraz Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu zaangażowała się Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska udzielając swojego Patronatu Honorowego inicjatywom podejmowanym przez organizacje zrzeszone w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA, którego członkiem jest również nasza Fundacja.

Z inicjatywy naszej Fundacji w miesiącu kwietniu na balkonie Ratusza Miasta Nowego Sącza zostanie umieszczony baner informacyjny z okazji obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu oraz Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Na niebiesko oświetlony zostanie również budynek Ratusza, dzięki czemu Miasto Nowy Sącz dołączy do tysięcy budynków na całym świecie zmieniających 2 kwietnia „swój kolor na niebieski”. Ponadto w powyższe działania bezpośrednio zaangażował się Prezydent Miasta Nowego Sącza – Pan Ryszard Nowak, obejmując je swoim patronatem.

Dodatkowo Fundacja wystąpiła z prośbą do sądeckich i okolicznych szkół oraz instytucji użyteczności publicznej o ekspozycję plakatów tematycznych, które z okazji Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu zachęcać mają przede wszystkim do refleksji na temat autyzmu oraz rozwoju empatii wobec osób nim dotkniętych.

Autyzm jest tajemniczym schorzeniem, które zaburza zmysły. Trudno jest nam to sobie wyobrazić, ale jeszcze trudniej żyć z autyzmem.

plakat_na niebiesko_2015