Aktualności

28.03.2013

Konferencja „Wiem więcej, rozumiem bardziej” w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu

Nowy Sącz, 11 kwietnia 2013 roku

Dom Akademicki PWSZ w Nowy Sączu ul. Długosza 61

Zapraszamy na organizowaną przez nas w dniu 11 kwietnia br. w godz. 11:00 – 15:00 Konferencję pn. „Wiem więcej, rozumiem bardziej”. Realizowana przez nas Konferencja stanowi formę obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu i okazję do upowszechniania wiedzy dotyczącej m.in. diagnozowania autyzmu, metod terapii, dyskusji na temat wsparcia instytucjonalnego oraz perspektyw dla dorosłych z autyzmem. Będzie również wskazaniem pewnej drogi postępowania rodziców/ opiekunów dzieci, których rozwój budzi wątpliwości oraz inspiracją do dalszych działań dla rodzin dzieci, młodzieży z już zdiagnozowanym autyzmem.

ikonka1

Autyzm zarówno z uwagi na swoją specyfikę jak i skalę stanowi poważne wyzwanie przede wszystkim w wymiarze społecznym, a co za tym idzie kreuje potrzeby związane z podnoszeniem świadomości społecznej i edukacji w obszarach z nim związanych. Społeczności lokalne to naturalne otoczenie osób z autyzmem i to one w znacznym stopniu decydują o możliwościach uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego osób z autyzmem – poprzez swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla inności wynikającej z tego schorzenia. Zarówno nasze doświadczenia, jak i doświadczenia rodzin, w których wychowują się dzieci z autyzmem jednoznacznie pokazują, że bariery związane z autyzmem tkwią nie tylko w osobach nim dotkniętych, ale także są zakorzenione w społeczeństwie i w większości przypadków wynikają z braku wystarczającej wiedzy na temat tego trudnego do zrozumienia schorzenia. Stąd też tak ważnym jest, aby oddziaływać również na otoczenie osób z autyzmem, zwiększając poziom wzajemnego poznania, integracji, a tym samym włączenia osób z autyzmem w życie społeczne. Stąd też organizacja konferencji tematycznej szczególnie w okresie Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu stanowi jedną z form i możliwości podniesienia świadomości naszych lokalnych społeczności w tematyce autyzmu jako jednego z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej m.in. diagnozowania autyzmu, metod terapii, dyskusja na temat wsparcia instytucjonalnego oraz perspektyw dla osób dorosłych z autyzmem będzie również wskazaniem pewnej drogi postępowania dla rodziców, opiekunów dzieci, których rozwój budzi wątpliwości oraz inspiracją do dalszych działań dla rodzin dzieci, młodzieży z już zdiagnozowanym autyzmem.

Konferencja „Wiem więcej, rozumiem bardziej”

Termin: 11 kwietnia 2013 roku godz. 11:00 – 15:00

Miejsce: Dom Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ul. Długosza 61

PROGRAM Konferencji

11:00

Otwarcie Konferencji

11:10
w tym:

Diagnoza autyzmu w aspekcie medycznym

lek. med. Zofia Szepczyńska – Oddział Psychiatrii Młodzieżowej Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddział Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. Św. Ludwika w Krakowie, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie

ok. 10 min.

Dyskusja w obszarze danego panelu

12:00
w tym:

Wczesne objawy autyzmu

mgr Andrzej Wolski – pedagog specjalny, terapeuta, Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem nr 13 w Krakowie, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie

ok. 10 min.

Dyskusja w obszarze danego panelu

12:40
w tym:

Od diagnozy do dorosłości. Formy edukacji dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Małgorzata Świerczek – psycholog, wykładowca w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

ok. 10 min.

Dyskusja w obszarze danego panelu

13:10

PRZERWA KAWOWA

13:40
w tym:

Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu specjalnym

mgr Teresa Fecko oraz mgr Halina Chaniecka – pedagodzy Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

ok. 10 min.

Dyskusja w obszarze danego panelu

14:20
w tym:

Egzemplifikacja rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem w ujęciu WTZ, a funkcjonowanie ich rodziców

mgr Jan Reszkiewicz – pedagog specjalny, kierownik WTZ dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem Fundacji „MADA”

ok. 10 min.

Dyskusja w obszarze danego panelu