Aktualności

27.03.2013

Klasy dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół w Chełmcu

Szanowni rodzice/opiekunowie dzieci z autyzmem z Nowego Sącza i okolic, mamy przyjemność poinformować, iż w Zespole Szkół w Chełmcu ruszył nabór do klas dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z autyzmem. Nabór realizowany jest zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, co zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego na obydwu szczeblach edukacji.

 

Jak pokazuje doświadczenie wielu szkół na terenie Polski, w tym 15-letnie Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, edukacja dzieci z autyzmem w szkołach ogólnodostępnych ma sens. I ten sens nie jest ani głęboko ukryty ani zbyt skomplikowany. Jest prosty i polega wprost na realizacji idei integracji – integracji, która obok korzyści dla  dzieci niepełnosprawnych przynosi szereg korzyści ich pełnosprawnym rówieśnikom. Dzięki integracji, chociażby w postaci „bycia obok” zdrowych rówieśników dzieci niepełnosprawne mają możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a zwłaszcza społecznego. Wspólna nauka służy także „zdrowym” dzieciom oswajając je z odmiennością, ucząc akceptacji, tolerancji i solidarności. Dzięki klasom czy to integracyjnym czy specjalnym w szkole masowej taka placówka daje wszystkim coś więcej aniżeli tylko realizację programu nauczania – uczy empatii, pokory, wrażliwości społecznej. Stąd też szansa na przełamywanie niekorzystnego postrzegania osoby niepełnosprawnej i związanymi z tym stereotypami, nadal tak silnie funkcjonującymi w społeczeństwie. Zdobywanie wiedzy jest tak samo ważne jak obcowanie z rówieśnikami, a umiejętność życia wśród ludzi rozwijana i potrzebna nieustannie.

Tą szczególną potrzebę rozumie coraz większa część naszego społeczeństwa, a samorządy śmielej otwierają się na potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem. Do tego grona należy zaliczyć Gminę Chełmiec i stojącego na jej czele Wójta – p. Bernarda Stawiarskiego, który wyraził zgodę na utworzenie w Zespole Szkół w Chełmcu klas dla dzieci z autyzmem – zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, co w przypadku tych drugich będzie przedsięwzięciem pionierskim w naszym regionie.

Dlaczego akurat ta szkoła??? Należy podkreślić, że jest to szkoła, która mimo iż nie była placówką integracyjną już od wielu lat realizuje w sposób bezpośredni jej założenia. Jej uczniowie poprzez szkolny wolontariat – dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 w Nowym Sączu i naszą Fundacją – uczestniczyli w zajęciach ze swymi autystycznymi rówieśnikami. Szkoła organizowała także spotkania integracyjne, zabawy „okolicznościowe” itp. Stąd też jest to placówka, której nie jest obca tematyka autyzmu i związanych z nim wyzwań.

 

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. Fundacji: 18 449 05 10, 664 313 069, 609 809 803

Kontakt mail-owy: j.krzeszowiak@mada.org.pl, bozena.fryc@mada.org.pl

 

Mając na uwadze terminy związane z tworzeniem arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół na rok szkolny 2012/2013 informujemy, iż w przypadku  osób zainteresowanych naborem na najbliższy rok szkolny koniecznym jest niezwłoczne złożenie pisemnych deklaracji o realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2012/2013.