Aktualności

4.11.2016

IV Integracyjne Zawody Wspinaczkowe w Nowym Sączu

8 listopada 2016 r. (wtorek) w Nowym Sączu już po raz 4 przeprowadzone zostaną Integracyjne Zawody Wspinaczkowe, które dzięki wsparciu Miasta Nowego Sącza ze środków PFRON mamy możliwość zorganizować wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej „ZDROWIE”.

Jest to działanie, które z wielką satysfakcją kontynuujemy od 2013 r. obserwując systematyczny wzrost zainteresowania osób niepełnosprawnych udziałem w tych zawodach. Doświadczenia jakie wynosimy  z ich organizacji w poszczególnych latach utwierdzają nas w przekonaniu o dużej potrzebie organizacji tego typu wydarzeń, które dostarczają ich uczestników wiele satysfakcji, jednocześnie mobilizując do ciągłego podnoszenia własnych umiejętności (pracy nad sobą).

IV Integracyjne Zawody Wspinaczkowe
8 listopada 2016 r. godz. 9:00 (rejestracja zawodników od godz. 8:30)
Hala Sportowa MOSiR w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 34

Konkurencje:

 • Indywidualnie – max 4 osoby z placówki
 • Drużynowo – 2. najlepsze czasy z indywidualnych startów


REGULAMIN IV INTEGRACYJNYCH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

I  Organizator:

 1. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu.

II  Cele:

 1. Zapewnienie młodzieży niepełnosprawnej możliwości spotkania oraz uczestnictwa i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym.
 2. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport oraz spotkanie integracyjne.
 3. Integracja uczestników ze środowiskiem rówieśniczym oraz podniesienie własnej samooceny.

III  Termin i Miejsce:

1.Zawody rozpoczną się w dniu 8  listopada  2016 r. w hali MOSiR w Nowym Sączu o godz. 9.00.

2.Wszyscy uczestnicy zawodów winni zgłosić się w dniu otwarcia do godz. 8.30.

IV Uczestnictwo:

 1. W zawodach mogą wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne jak i zdrowe.
 2. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Z jednej placówki może wziąć udział max 4 osoby (tj. 2 drużyny).

V  Konkurencje  Sportowe:

A. Indywidualne:

 1. Eliminacje: Biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. Startują na małej ściance.
 2. Finał: 10 najlepszych wyników ze startów indywidualnych z małej ścianki wystartuje w finale na dużej ściance (13 metrów).

B. Drużynowe:

 1. Każda drużyna liczy 2 zawodników (mogą być chłopcy i dziewczęta).
 2. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie startów indywidualnych, należy w zgłoszeniu wyszczególnić poszczególne pary zawodników. O wyniku drużyny decydować będzie suma punktów uzyskanych za poszczególne miejsca w konkurencji indywidualnej.

VI Ocena wyników i nagrody:

 1. Oceny wyników dokonają instruktorzy z WTZ MADA oraz Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu.
 2. Zwycięzcy, którzy zajmą czołowe miejsce (1-3) otrzymają nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy i medale.
 3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy za udział.

VII  Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt.
 2. Organizatorzy zapewniają suchy prowiant i napoje.
 3. Listę zawodników i opiekunów biorących udział  prosimy o przesłanie mailowo na adres wtzmada@poczta.fm do 31 października 2016 r.

VIII Prosimy o zapewnienie uczestnikom stroju i obuwia sportowego.

IX Za opiekę i bezpieczeństwo swoich podopiecznych odpowiada obsługa poszczególnych placówek.