Aktualności

27.03.2013

Integracyjny Piknik Rodzinny – zwycięska incjatywa konkursu „Dobry Pomysł” wolontariat ING

Już w najbliższą sobotę 16 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji „MADA” odbędzie się jak co roku – ale w odmienionej formie Integracyjny Piknik Rodzinny. W tym roku dzięki darowiźnie Fundacji ING Dzieciom, która przekazała na jego realizację darowiznę w kwocie 6000,00 zł oraz wolontariatowi pracowniczemu Banku ING będziemy mogli zorganizować Piknik w jeszcze ciekawszym kształcie niż dotychczas.

 

Piknik stanowi doskonałą formę wsparcia działań zarówno Szkoły jak i WTZ na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Wartym przypomnienia jest fakt, iż na terenie SP nr 6 od 15 lat funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem, a od 2006 r. także Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony prze naszą Fundację.

Celem tegorocznego Pikniku jest popularyzacja różnych sportów rekreacyjnych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Program imprezy ma za zadanie m.in.:

 • zachęcić do aktywnego udziału dzieci i rodziców w grach i zabawach sportowych,
 • stworzyć warunki do pokonywania barier wynikających z niepełnosprawności,
 • ukazać rodzinom dzieci ich możliwości i ukryte talenty,
 • zintegrować uczestników poprzez wspólne wykonywanie zadań,
 • kształtować umiejętności działania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, poszanowaniu partnera i rywala.

Piknik odbędzie się na terenie szkolnego placu zabaw oraz boisku sportowym. W Pikniku weźmie udział około 180 osób, w tym około 100 uczniów oraz uczestników WTZ.

Dla zwycięzców konkurencji i konkursów przewidziane są nagrody specjalne. Doceniona zostanie postawa wszystkich dzieci i ich rodzin biorących aktywny udział poprzez przyznanie im medali i nagród rzeczowych.


W Pikniku udział wezmą także wolontariusze spośród pracowników Banku ING, do których zadań należeć będzie m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu placu przed szkołą;
 • zorganizowanie stanowisk na konkursy i konkurencje sportowe;
 • przygotowanie miejsca na grillowanie oraz spożywania posiłku;
 • dbanie o prawidłowy przebieg konkurencji sportowych, sędziowanie;
 • prowadzenie konkursu plastycznego i ocena prac konkursowych;
 • wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, by jak najpełniej mogły współuczestniczyć w kolejnych atrakcjach Pikniku;
 • wręczanie nagród i dyplomów;
 • pomoc w porządkowaniu szkolnego ogrodu.

 

Zadania realizowane będą we współpracy z instruktorami WTZ oraz nauczycielami SP nr 6.