Aktualności

12.03.2014

Inicjatywa społeczna pn. WSPÓLNYMI SIŁAMI – I etap: głosujemy on-line

To jak ważnym jest wczesne wsparcie rozwoju dziecka jest powszechnie wiadome.

Niemniej jednak warto przypomnieć, iż w przypadku małych dzieci występuje duża zdolność do kompensacji deficytów i korekcji zaburzonych funkcji, a tym samym możliwość zniwelowania bądź złagodzenia prezentowanych nieprawidłowości w rozwoju. Istotnym jest również fakt, iż u małych dzieci występuje łatwiejsze generalizowanie (przenoszenie) wypracowanych umiejętności czy nawyków.

Nasza Fundacja od 18 lat prowadzi Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzin. Z konsultacji diagnostycznych w przeważającej części korzystają rodzice z małymi dziećmi, którzy po otrzymaniu diagnozy borykają się niestety z problemem uzyskania potrzebnego dla dziecka wsparcia terapeutycznego. Oferowana w tym zakresie pomoc instytucji państwowych jest niestety nadal niewystarczająca.
Należy również podkreślić, iż w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba rodziców zgłaszających nam potrzebę konsultacji diagnostycznych i w związku z tym mamy świadomość, iż z roku na rok zwiększa się również potrzeba organizacji zajęć terapeutycznych dla małych dzieci.

Mając na względzie potrzeby terapeutyczne małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem nasza Fundacja przygotowała inicjatywą społeczną pn. WSPÓLNYMI SIŁAMI i w porozumieniu z Zespołem Szkół w Chełmcu została ona zgłoszona  w konkursie Fundacji AVIVA  „to dla mnie ważne”.

Podstawą dla działań w ramach tej inicjatywy jest współpraca naszej organizacji z Zespołem Szkół w Chełmcu, gdzie od kilku lat funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem, a dodatkowo czynione są starania aby objąć wsparciem również te najmłodsze dzieci i ich rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pragniemy włączyć się w to działanie i wspólnymi siłami wspierać rodziców małych dzieci niepełnosprawnych, w tym z autyzmem, a także dzieci z zaburzeniami w rozwoju w „skrojonych” na ich potrzeby działaniach terapeutycznych. Stąd też głównym celem zgłoszonego przez nas projektu jest zakup wyposażenia, w tym pomocy dydaktyczno-terapeutycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku do 8 lat.

I etapem wyboru zgłoszonych w konkursie inicjatyw jest głosowanie internautów za pośrednictwem strony internetowej Fundacji AVIVA. Stąd też zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą inicjatywą i oddawania głosów – głosowanie trwa do 28 marca.

Tutaj możesz zapoznać sie z opisem i zagłosować na naszą inicjatywę_kliknij i oddaj swój głos

Odwiedź stronę klas dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół w Chełmcu